Effectenverkenning - Gegevensuitwisseling Geboortezorg

Dit document is opgesteld om de besluitvorming over de actualisatie van de Meerjarenagenda Wegiz in 2021 te ondersteunen. Geboortezorg is netwerkzorg waarbij diverse zorgprofessionals op verschillende momenten betrokken zijn. De wens is een gestructureerde, digitale uitwisseling waarbij de professionals relevante data raadplegen en zo nodig overnemen in de systemen waarmee zij werken. Het gaat om alle uitwisselingen in de geboortezorg en de jeugdgezondheidzorg.