Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Medicatieoverdracht

Dit rapport analyseert de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van elektronische medicatieoverdracht. Daarnaast is ook de impact op de betrokken zorgsectoren onderzocht. Het gaat daarbij om de kosten, baten en haalbaarheid van de implementatie van medicatieoverdracht in de huisartsenzorg, de apotheken, de medisch-specialistische zorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de GGZ, de gehandicaptenzorg, de trombosezorg en de mondzorg.