Internetconsultaties van start: Basisgegevensset Zorg en medicatieafspraak in persoonlijke gezondheidsomgeving

De internetconsultaties voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en voor een medicatieafspraak in een  persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gaan vandaag van start. Deze twee consultaties lopen tot en met 28 maart 2023. Dat betekent dat iedereen in die tijd online kan meepraten.

De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Mischa Bonis

Kijk hier voor de internetconsultatie BgZ.


En hier vind je de internetconsultatie medicatieafspraak in PGO

BgZ

Dit concept-besluit gaat over het wettelijk verplichten van het elektronisch uitwisselen van de BgZ tussen instellingen waar medisch-specialistische zorg wordt verleend. Ook wordt een deel van deze gegevens (die relevant zijn voor de cliënt) beschikbaar gesteld in een PGO.

De BgZ is de minimale set patiëntgegevens die van belang is voor de continuïteit van zorg. Deze wordt nu voornamelijk gebruikt door instellingen voor medisch-specialistische zorg.

De PGO is een online omgeving of app waarin de patiënt inlogt om zijn medische gegevens in te zien. PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld. De patiënt bepaalt zelf of hij de gegevens ophaalt in zijn PGO.

Medicatieafspraak in PGO

De medicatieafspraak is voor een cliënt het relevante deel van een recept dat de huisarts uitschrijft. In deze medicatieafspraak staat in welke periode en in welke dosering het geneesmiddel moet worden gebruikt, of dat de cliënt kan stoppen met de medicatie. Op verzoek van cliënten zullen huisartsen deze medicatieafspraak beschikbaar stellen om deze in een PGO te kunnen inzien.

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, komt onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz). De Begiz kan verplichten dat bepaalde gegevensuitwisselingen elektronisch plaatsvinden. Voordat zo’n verplichting plaatsvindt, wordt eerst een internetconsultatie gepubliceerd. De Begiz was in 2022 in internetconsultatie.

De Tweede Kamer heeft de Wegiz aangenomen, dus nu moet de Eerste Kamer besluiten of dit wetsvoorstel een wet wordt. Intussen werkt het ministerie van VWS door aan elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, onder meer met deze internetconsultaties.