Invloed Wegiz op activiteiten zorgaanbieders en ICT-leveranciers

Welke mijlpalen van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) hebben invloed op de activiteiten van het zorgveld? Dat wordt duidelijk met twee illustraties in de vorm van een tijdlijn; een voor zorgaanbieders en een voor ICT-leveranciers.

De Wegiz maakt het mogelijk om gegevensuitwisselingen aan te wijzen die elektronisch moeten verlopen. Dat aanwijzen gebeurt met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Voordat een AMvB van kracht wordt, zijn er momenten (mijlpalen) die van belang zijn voor de activiteiten van het zorgveld.

Zo ziet zo'n tijdlijn er in het klein uit. Via de linkjes hieronder kom je bij de downloadbare versies en uitleg daarover.

Op deze tijdlijn zie je welke Wegiz-mijlpalen invloed hebben op de activiteiten van zorgaanbieders.

En op deze tijdlijn zie je welke Wegiz-mijlpalen invloed hebben op de activiteiten van ICT-leveranciers.