Coalitie Beeldbeschikbaarheid op congres ICT&health

Op maandag 9 mei was in theater Amare in Den Haag het (jaarlijkse) congres van ICT&health over de toekomst van de zorg. Vanuit het VWS-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Egiz) presenteerden we de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, een samenwerking van partijen die werken aan landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden.

In de plenaire openingssessie van het congres werd het al gezegd: ‘Werk samen en maak gebruik van elkaars kennis. Coalitievorming is belangrijk’. Dat was ook de boodschap van Eelke Toonstra (Egiz) en Bas van Vliet (programma Twiin). Voor een volle zaal gaven zij de presentatie ‘Radiologiebeelden landelijk beschikbaar. #Hoedan?’ Zij vertelden over de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen van het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) – waaronder beeldbeschikbaarheid –, over de Coalitie Beeldbeschikbaarheid, en natuurlijk over de relatie van het wetsvoorstel Egiz tot de Europese verordening ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ die net is gepubliceerd.

Toonstra: “Als het gaat over beeldbeschikbaarheid, vragen mensen zich ook altijd af hoe het zit met uitwisseling richting de patiënt. Dat zit zo: het wetsvoorstel verplicht zorgverleners niet om gegevens elektronisch naar patiënten te sturen. Dat ligt buiten de scope van het wetsvoorstel. De patiënt is er wel bij gebaat als gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch gebeurt. En het zal het uiteindelijk ook makkelijker maken om de gegevens bij de patiënt te krijgen.”

NEN-Egiz

Met onze stand stonden we naast normalisatie-instituut NEN. Ook NEN was op het congres in het kader van het programma Egiz. Hun presentatie ging over normen en certificatie in het kader van het wetsvoorstel Egiz, en werd gegeven door Shirin Golyardi (NEN) en Mark de Lange (Egiz).

De Lange: “Normen en certificering spelen een cruciale rol binnen Wegiz. Om interoperabilteit tussen ICT-systemen en ICT-infrastructuren te borgen is het met elkaar maken van gedetailleerde afspraken noodzakelijk. Deze afspraken leggen we vast in NEN-normen. Certificerende instellingen gaan toetsen of systemen aan deze normen voldoen. Hierbij zal zoveel mogelijk hergebruik worden gemaakt van al bestaande kwalificaties, zodat de belasting voor leveranciers niet hoger wordt dan noodzakelijk.”

Video Coalitie Beeldbeschikbaarheid

Bekijk ook deze video over de Coalitie Beeldbeschikbaarheid. Daarin legt een aantal partners uit de Coalitie het belang uit van landelijke beschikbaarheid van radiologiebeelden

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Elodie Burrillon

V.l.n.r. Monique Moonen (VWS-Egiz), Eelke Toonstra (VWS-Egiz), Lysette Meuleman (NEN), Bas van Vliet (Twiin), Shirin Golyardi (NEN), Femke Loning (NEN) en Mirjam van der Gugten (NEN).