Informatiestandaard BgZ-uitwisseling voor de medisch-specialistische zorg klaar voor gebruik

Allergieën, actuele medicatie, laboratoriumuitslagen… Zorgverleners moeten van zulke informatie op de hoogte zijn om patiënten de juiste zorg te verlenen. Vooral om de continuïteit van zorg te waarborgen is het essentieel dat de juiste gegevens uitgewisseld worden. Dat gebeurt met de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Voor de gegevensuitwisseling tussen medisch-specialistische zorginstellingen is nu de informatiestandaard klaar voor gebruik.

Het zorgveld heeft samen met Nictiz de informatiestandaard voor het gebruik van de BgZ ontwikkeld en onlangs in beheer genomen. De standaard is specifiek bedoeld voor medisch-specialistische zorg.

Minimale set van patiëntgegevens

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die voor elke zorgverlener belangrijk is om de continuïteit van zorg te garanderen. De set is opgebouwd uit zibs (zorginformatiebouwstenen) en speelt een belangrijke rol in diverse VIPP-programma’s waaronder VIPP 5: het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Nictiz

Tweede toepassing

De informatiestandaard is de tweede toepassing van de BgZ waarvoor een informatiestandaard is vastgesteld en opgeleverd. De eerste toepassing is ontwikkeld voor MedMij, een digitale omgeving waar zorggebruikers en gezondheidsprofessionals veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitwisselen.

Relatie met de Wegiz

Op de Meerjarenagenda Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) is de BgZ een van de vier gegevensuitwisselingen die met voorrang behandeld wettelijk verplicht wordt. De Wegiz bepaalt niet wát er uitgewisseld moet worden, maar hóe gegevens uitgewisseld moeten worden. Informatiestandaarden zijn daarbij onmisbaar. Ze zorgen voor uniformiteit in taal en techniek waardoor informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. De Wegiz is nu nog een wetsvoorstel, de Tweede Kamer behandelt het in maart.

Details van de informatiestandaard BgZ-uitwisseling

De informatiestandaard BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg bestaat uit een functioneel en ene technisch deel, en kwalificatiemateriaal. Op dit moment kent de standaard twee versies: de BgZ2017 en de BgZ2020. Details over de standaard lees je op de wiki-pagina van Nictiz.

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die voor elke zorgverlener belangrijk is om de continuïteit van zorg te garanderen. De set is opgebouwd uit zibs (zorginformatiebouwstenen) en speelt een belangrijke rol in diverse VIPP-programma’s waaronder VIPP 5: het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling.

In de praktijk vat de BgZ de toestand van de patiënt op een bepaald tijdstip beknopt samen, en is daarmee essentieel bij de continuïteit van zorg. Het is basale maar belangrijke informatie. Zo is zeker dat zorg zo goed mogelijk overgaat van de ene zorgverlener op de andere. Zodat bijvoorbeeld een overgevoeligheid voor medicijnen bij alle zorgverleners bekend is.

Beluister de podcast

De BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg komt ook aan bod in de NicTalk-podcast ‘Wettelijke verplichting helpt de zorg verder’. Wegiz-projectleider Ruud Lucas (Nictiz) en voormalig programmadirecteur Olaf Wilders (ministerie van VWS) gaan in gesprek over wat de Wegiz inhoudt, wat de consequenties zijn en waarom de zorg er beter van wordt.