Buitenlandse inspiratie voor de Nederlandse zorg

Hoe hebben de Duitsers hun gezondheidszorg georganiseerd? Welke wetten en regels heeft Finland of Oostenrijk voor digitale uitwisseling van zorggegevens? En IT-infrastructuur, hoe is die in de Verenigde Staten georganiseerd? Het rapport ‘Leren van andere landen’ van Nictiz geeft antwoord op deze en meer vragen.

Inzicht in keuzes van andere landen

Bij de ontwikkeling van digitale informatie-uitwisseling in Nederland ervaart de zorg knelpunten. Zo heeft het Informatieberaad Zorg in de notitie Versnelling en Verbetering digitale communicatie geconstateerd dat het tempo rondom digitalisering en de daarvoor benodigde zorginfrastructuur fors omhoog moet. Daarom heeft Nictiz het rapport Leren van andere landen geschreven op verzoek van het Informatieberaad Zorg. Het rapport biedt inzicht in keuzes die andere landen hebben gemaakt en waar Nederland van kan leren.

Overzicht stand van zaken

Digitale communicatie in de zorg stelt landen wereldwijd voor uitdagingen. Het rapport geeft voor de Verenigde Staten (VS), Finland, Oostenrijk en Duitsland een overzicht van de stand van zaken. Met het lagenmodel van Nictiz als structuur, biedt het rapport internationale voorbeelden op het gebied van interoperabiliteit.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Informatieberaad Zorg

'Information blocking'

Een voorbeeld is information blocking in de VS. Het is een belangrijk onderdeel van de Cures Act, de Amerikaanse gezondheidswet die veilige toegang tot gezondheidsgegevens regelt. De wet stelt mensen in staat een claim op information blocking te melden. Zorginstellingen en specialisten krijgen dan niet volledig betaald zolang zij gezondheidsgegevens niet aan patiënten beschikbaar stellen.

Lees het complete artikel op informatieberaadzorg.nl >