'Elke patiënt zijn eigen dossier'

Een duurzaam informatiestelsel is nodig om de grote vraagstukken in de zorg te adresseren, zoals de arbeidsmarkt en de kwaliteit van zorg. “Er is een harde strijd om schaarse arbeidskrachten gaande. Automatisering, digitalisering en informatisering kunnen, als we dat goed doen, ons enorm helpen die schaarse arbeidskracht optimaal in te zetten”, zegt Marcelis Boereboom, secretaris-generaal van VWS in een interview met het Informatieberaad Zorg, waarvan hij voorzitter is.

'Elke patiënt een PGO'

Boereboom heeft intrinsiek gemotiveerde ambities voor de digitalisering in de zorg, elektronische gegevensuitwisseling en patiëntendossiers. “Elke patiënt moet een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) hebben.” Om die ambities waar te maken is een invloedrijk Informatieberaad Zorg nodig, zegt hij. “We moeten samen vooruit.”

©Informatieberaad Zorg

Boereboom is eerder dit jaar aangetreden als nieuwe secretaris-generaal. Een van zijn taken is het voorzitterschap van het Informatieberaad Zorg. Hij neemt bijna 29 jaar ambtelijke kennis en ervaring mee van verschillende overheidsdirecties. 

De nieuwe voorzitter is duidelijk wat hij met het Informatieberaad wil bereiken. “Idealiter, hoop ik dat we, de leden, kunnen bereiken dat het Informatieberaad Zorg een autoriteit en gezag wordt. Niet alleen op basis van formele wetten en regels, maar vooral door de manier waarop we informatie verzamelen, die bespreken en conclusies trekken. Dat men in het zorgveld denkt: daar is grondig en afgewogen over nagedacht en we gaan op die lijn verder. Besluiten van het Informatieberaad Zorg moeten zo tot resultaat en effecten voor een duurzaam informatiestelsel leiden.”
 

Verschil tussen leven en dood

Boereboom weet vanuit eigen ervaring dat goede of gebrekkige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, het verschil kunnen maken tussen leven en dood.

“Ik ben een grootgebruiker van de zorg en weet dat er door slechte communicatie snoeiharde medicatiefouten worden gemaakt. Ik heb dat aan den lijve ondervonden. Ik ben een voorbeeld van iemand, zoals er velen in dit land rondlopen, die als gevolg van die ene ziekte meervoudige chronische ziekten heeft en dus een veelvoud aan zorgverleners langsgaat die allemaal een klein stukje doen van jouw grote puzzel."

Hij vervolgt: "Ik weet dus ook hoe vaak je dezelfde gegevens steeds opnieuw moet inbrengen. Als zorgverleners samenwerken, dan kan je daar ongelofelijk veel voordeel van hebben. Maar als ze dat niet goed doen, blijf je onnodig langer in het zorgproces. De uitdaging voor de zorg is om met behulp van innovatie, digitalisering, automatisering en informatisering, de kwaliteit van de zorg omhoog te brengen. Ik ben intrinsiek gemotiveerd voor het voorzitterschap. Voor mij voelt het ook als een tweede kans.” 

Lees het complete interview op informatieberaadzorg.nl >