Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #18 is verschenen

Met de beantwoording van de vragen uit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de Wegiz zijn we goed op streek.

We liggen op koers om aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet te komen: de leden willen het wetsvoorstel behandelen voordat op 9 juli het zomerreces begint. In het hoofdartikel van de nieuwsbrief van juni (Tweede Kamer stelt meer dan 350 vragen over wetsvoorstel Wegiz) praat een aantal programmateamleden u bij over de stand van zaken en de volgende stap. 

Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 juli.