Webinar EGIZ: ‘alleen samen komen we tot de juiste oplossing’

Het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’ vond 30 maart plaats. NEN en het ministerie van VWS informeerden 500 deelnemers over de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor de aankomende Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). U kunt het complete webinar nu terugkijken.

Inhoud webinar

In het eerste deel gaan Rik van Terwisga (algemeen directeur van NEN), Erik Gerritsen (secretaris-generaal bij het ministerie van VWS) en Olaf Wilders, programmadirecteur van het EGIZ-programma van VWS) met elkaar in gesprek.

Aan de hand van de cliëntreis met de obstakels op het gebied van informatie-uitwisseling komen onderwerpen als eenheid van taal, systemen op slot en infrastructuur aan de orde.

Samen werken aan normen - denk en doe mee
©NEN

Het tweede deel gaat over de manieren waarop normen, de bouwstenen van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, en certificatieschema’s tot stand komen. Imola Ferro (clustermanager Zorg en Welzijn bij NEN) legt uit hoe normen tot stand komen en hoe er gecertificeerd wordt.

Mark van Houdenhoven (voorzitter raad van bestuur Sint-Maartenskliniek) deelt zijn visie en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling in de praktijk.

Tot slot is er een driegesprek met Frits Elferink (voorzitter Werkgroep revisie NEN 7503), Hernany Silva Costa Melo (informatieanalist bij Nictiz) en Shirin Golyardi (co-projectleider NEN-EGIZ). Zij gaan onder andere in op NEN 7503, de norm waarop u sinds 1 april 2021 kunt reageren, zie het bericht De commentaarronde voor NEN 7503 is geopend.

Webinar terugkijken? Dat kan nu op de website van NEN.

Tot 30 april 2021 kunt u het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ terugkijken op deze pagina op de website van NEN. Na die datum komt het complete webinar beschikbaar op deze website.

Meedoen en meedenken?

Wilt u meepraten over de normen binnen het EGIZ-programma? We nodigen u graag uit om input te leveren aan de ontwikkeling. Met al uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact met opnemen via egiz@nen.nl of (015) 269 03 18.

Overzicht Normontwikkeling EGIZ
De planning van de ontwikkeling van normen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – april 2021