Focus op vier gegevensuitwisselingen

In nauw overleg met het zorgveld heeft VWS een lijst met gegevensuitwisselingen opgesteld die geschikt zijn om als eerste elektronisch te verlopen. In totaal staan er elf gegevensuitwisselingen op de lijst. Vier daarvan zijn 'geprioriteerd'. Dat betekent dat die onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) als eerste verplicht worden om elektronisch uit te wisselen. De lijst met gegevensuitwisselingen staat op de Meerjarenagenda Wegiz . 

Dit zijn de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen: