Digitaal voorschrijven en ter hand stellen

Deze gegevensuitwisseling gaat over medicatieoverdracht en is een eerste belangrijke stap om te zorgen voor een actueel en compleet medicatieoverzicht per patiënt in de hele keten. Naast deze zijn er nog drie uitwisselingen die hierover gaan. Dit zijn medicatie- en toediengegevens, laboratoriumgegevens voor medicatie en gegevens over contra-indicaties en overgevoeligheden. Meer over deze vier uitwisselingen lees je in de Meerjarenagenda Wegiz.

Belang en doel

Medicatie-incidenten veroorzaken jaarlijks ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames. Ook vallen er elk jaar zo’n 1.000 slachtoffers. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Zorgverleners houden zo meer tijd over voor patiënten en de kwaliteit van zorg verbetert.

Vergroot afbeelding Afbeelding Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
Beeld: ©Bart Versteeg

Samenhang andere initiatieven

Deze gegevensuitwisseling draagt bij aan medicatieveiligheid. Het programma Medicatieoverzicht coördineert en begeleidt de invoering van de kwaliteitsstandaard en informatiestandaard in het zorgveld. Samen met het programma Medicatieoverdracht stimuleert het VWS-programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz) de elektronische uitwisseling Digitaal voorschrijven en ter hand stellen.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Actueel

Op dit moment werken we aan de revisie van de NEN-norm, de NEN 7503:2021 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’. De gegevensuitwisseling heeft al een kwaliteitsstandaard en een informatiestandaard. De Kickstart Medicatieoverdracht wordt nu voorbereid. Tijdens deze kickstart wordt de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten in beperkte setting getoetst in de praktijk.