Beeldbeschikbaarheid

Bij behandeling van patiënten wordt heel vaak gebruik gemaakt van beeldvormende diagnostiek. Regelmatig is het nodig om die beelden te delen met een ander ziekenhuis of instelling. Denk bijvoorbeeld aan een multidisciplinair overleg of bij acute overdracht.

Belang en doel

Elektronische uitwisseling zorgt ervoor dat de beelden veel sneller en effectiever bij de andere zorgverlener komen. Het doel van deze gegevensuitwisseling is te zorgen dat bij een verwijzing binnen de medisch-specialistische zorg of Bevolkingsonderzoek (BVO) beelden elektronisch worden verzonden. En dat de beelden en verslagen elektronisch beschikbaar zijn voor een zorgverlener die werkt bij een andere instelling voor medisch-specialistische zorg.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Bart Versteeg

Samenhang andere initiatieven

Om ’dvd’s uiteindelijk de zorg uit te krijgen is in 2019 het project DVDexit gestart. Het afsprakenstelsel Twiin werkt aan een landelijke infrastructuur voor het uitwisselen van gegevens. De Taskforce Samen Vooruit richt zich op het koppelen van al bestaande regionale uitwisselingssystemen aan elkaar om zo landelijke dekking te krijgen. Deze initiatieven delen hun kennis in de coalitie Beeldbeschikbaarheid, ingezet vanuit het VWS-programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz) om meer verbinding aan te brengen tussen de verschillende initiatieven.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Actueel

Een voorstel voor een kwaliteitsstandaard is ingediend en de ontwikkeling van een NEN-norm is gestart. De verwachting is dat de verplichting voor de uitwisseling met behulp van normen eind 2024 van kracht is. Onderzocht wordt of een verplichte elektronische uitwisseling (spoor 1) al eerder kan starten.