Basisgegevensset Zorg (BgZ)

In de Basisgegevensset Zorg staat de minimale set aan patiëntgegevens die door alle zorgverleners gebruikt worden voor het elektronisch uitwisselen van die gegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld over NAW – gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen van de patiënt.

Belang en doel

Het doel is dat zorgverleners vanaf 2024 de BgZ bij iedere verwijzing van een cliënt naar een andere zorgverlener meesturen binnen de medisch-specialistische zorg. De BgZ is dan ook op te vragen en in te zien bij de zorgaanbieder waar iemand onder behandeling is of is geweest. De BgZ is niet alleen een op zichzelf staande gegevensuitwisseling. De set is ook de basis waarop andere uitwisselingen op kunnen voortbouwen.

Samenhang andere initiatieven

Behalve programma Wegiz is er binnen VWS nóg een programma dat de invoering van de BgZ stimuleert. Dat is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt-professional (VIPP) voor instellingen voor medisch-specialistische zorg (MSZ). Binnen dit programma konden instellingen subsidie aanvragen voor onder andere de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen onderling. Bijna alle MSZ-instellingen doen mee aan de regeling: in ieder geval alle UMC’s en ziekenhuizen en de helft van de zelfstandige klinieken.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Actueel

De informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ is gereed. Er is nog geen kwaliteitsstandaard voor de gegevensuitwisseling BgZ.Voor de Bgz is er gekozen voor een spoor 2-benadering. De ontwikkeling van de NEN-norm is in oktober 2021 gestart. De verwachting is dat de elektronische uitwisseling van de BgZ in 2024 verplicht is.