Gegevensuitwisseling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer: de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Hierin staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch moet verlopen. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet meer te doen via papieren dossiers, fax of cd-rom.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.