Zijn we overvallen door de publicatie van dit voorstel voor een Europese wet? Welke landen hebben hieraan meegeschreven?

Nee, we zijn niet overvallen want de Europese Commissie heeft aangekondigd met dit voorstel te komen. De inhoud van het voorstel is echt van de Europese Commissie zelf, daar hebben wij, noch de andere landen aan meegeschreven. Wel heeft de Commissie goed gekeken naar hoe de landen elektronische gegevensuitwisseling in de zorg al opgepakt hebben.