Wil Europa zelf standaarden voor gegevensuitwisseling opstellen?

Europa maakt allereerst gebruik van bestaande internationale standaarden zoals SNOMED, LOINC, FHIR, ICD10/11 etc. Deze standaarden zullen worden opgenomen in de te ontwikkelen use-cases voor gegevensuitwisseling zoals laboratorium resultaten of medisch beeldmateriaal en rapporten. De zogenoemde technische specificaties die Europa ontwikkelt rondom een use-case zullen vervolgens worden opgenomen in onderliggende regelgeving onder de EHDS in zogeheten Implementing Decisions ofwel Uitvoeringsbesluiten. In het huidige voorstel zal Europa niet werken met zogenoemde Europese normen die door een Europees norminsituut wordt opgesteld.