Welke maatregelen of mogelijkheden ziet u om onderlinge verschillen in implementering gegevensbescherming met andere regio's recht te trekken of te overstijgen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat specifieke bepalingen over de rechten van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun (medische) persoonsgegevens. Het Commissievoorstel bouwt voort op deze rechten. Zo moet het Commissievoorstel de coherente tenuitvoerlegging van die rechten ondersteunen ongeacht de lidstaat waarin de gezondheidsgegevens worden verwerkt, het soort zorgaanbieder, de gegevensbronnen of de lidstaat van aansluiting van de natuurlijke personen.