Welke impact het heeft op de nationale wetgeving?

Dat de EHDS een impact zal hebben op nationale wetgeving kan met zekerheid worden gesteld. Immers, een Europese verordening heeft rechtstreekse werking die boven nationale wetgeving prevaleert. Hoe groot deze impact zal zijn en op welke nationale wetgeving wordt op dit moment onderzocht in een (nationale) juridische impact analyse. De consequentie voor deze impact kan zijn dat óf de nationale wetgeving moet worden aangepast of gecreëerd om aan de Europese verordening te voldoen of dat onderdelen van nationale wetgeving buiten werking worden gesteld.