Welke aspecten van de EHDS kunnen de realisatie van de landelijke gegevensuitwisseling in Nederland mogelijk versnellen? En welke aspecten van de EHDS kunnen mogelijk problemen opleveren voor de huidige ontwikkelingen van landelijke gegevensuitwisseling in Nederland?

We constateren dat het voorstel voor de EHDS in huidige vorm grotendeels aansluit op de doelen en de systematiek van de Wegiz. De Wegiz is een flexibele wet, hierdoor kunnen later ook nog benodigde aanpassingen worden meegenomen. Doordat Nederland voorloopt op het gebied van standaardisatie en normalisatie zal Europa veel van de afspraken en normen die onder de Wegiz tot stand komen overnemen. Daardoor kan de EHDS op Europees niveau helpen door regels te stellen waar in alle lidstaten aan moet worden voldaan. Hierdoor kunnen ook andere leveranciers makkelijker toetreden op de markt en ontstaat er een meer concurrerende markt.
Wel zijn er een aantal zaken die aanscherping en verduidelijking behoeven. Zoals de verschillende stelsel van certificering: onder de Wegiz wordt deze verplicht en wordt er toezicht gehouden door een aangewezen toezichthouder (de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Terwijl het stelsel nu onder de EHDS uitgaat van zelf-certificering, dit moet niet leiden tot een onduidelijke en onnodige dubbelingen. Dit is één van de punten die Nederland inbrengt bij de onderhandelingen over de EHDS.