Wat is de impact van EDHS op de huidige roadmap rondom digitale gegevensuitwisseling in Nederland?

De Wegiz maakt het mogelijk om nu en in de toekomst rekening te houden met het EHDS-voorstel, daarom heeft het geen impact op de samenstelling van de huidige Meerjarenagenda (voorheen: Roadmap). Bij de uitwerking van uitwisselingen wordt bij de totstandkoming van normen onder de Wegiz rekening gehouden met internationale normen en standaarden. Het kan zijn dat in Nederland behoefte is aan use-cases die door Europa niet geprioriteerd zijn of worden. Dan is het nog steeds noodzakelijk hier op nationaal niveau afspraken over te maken. De Wegiz biedt hiertoe de mogelijkheid. Daarnaast kan het zijn dat geprioriteerde use-cases in het EHDS-voorstel niet toereikend genoeg zijn voor uitwisseling binnen Nederland. Voor de Meerjarenagenda willen we geen tijd verliezen: het gaat naar verwachting jaren langer duren voordat de use-case onder de EHDS geïmplementeerd zijn dan de gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Voorbeelden: BgZ onder Wegiz in 2025, Patiëntendossiers onder EHDS in 2027. Beeldbeschikbaarheid onder de Wegiz in 2024, Medische beelden en verslagen onder de EHDS in 2030