Is EHDS uitsluitend gericht op secundair dataverbruik? En zo ja; gaat het om enkelvoudig hergebruik opnoem meervoudig multipurpose hergebruik?

Nee, de EHDS heeft ook bepalingen die gaan over het primaire gebruik van zorgdata in Nederland en over de grens. Voor het leveren van zorg, en over veiligheids-, beveiligings- en interoperabiliteitseisen waar zorg informatie systemen aan moeten voldoen.
Daar waar het Commissievoorstel spreekt over secundair datagebruik, wordt er geen onderscheid gemaakt in eenmalig of meervoudig hergebruik.