Hoe kunnen we internationaal beter leren van elkaar in plaats van op vele gebieden zelf steeds het wiel te willen uitvinden?

Alleen al de publicatie van het Commissievoorstel voor een EHDS zorgt ervoor dat iedereen explicieter zichzelf deze vraag stelt. En dat alle Europese landen nu op zoek zijn naar inspiratie over de grens. Zo kijkt Nederland voor de discussie over het opzetten van nationale zorg data autoriteits-functies expliciet naar de ervaringen in Finland en Denemarken. De uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg nu en in de nabije toekomst staat maken dat het gevoel van urgentie hoog is, op alle niveaus. Eigenlijk kijken we altijd naar wat we vanuit het buitenland kunnen leren. Zo heeft Nictiz onlangs in opdracht van het Informatieberaad Zorg een verkenning opgesteld van Leren van andere landen.