Gaat het naar een Europees systeem waar alla data van alle Europese patiënten centraal wordt opgeslagen?

Nee, het Europees voorstel voorziet in geen enkel opzicht in een Europees systeem voor de uitwisseling van zorggegevens voor de levering van zorg. De EHDS gaat uit van een federatief stelsel met een netwerk van nationaal contactpunten voor eHealth (NCPeH). Ieder lidstaat dient op nationaal niveau één NCPeH in te richten die de grensoverschrijdende uitwisseling van zorggegevens faciliteert. Deze NCPeH’s staan vervolgens in verbinding met het nationale zorginformatiestelsel. Op deze wijze kan én grensoverschrijdend zorggegevens worden uitgewisseld voor de levering van zorg én het nationale zorginformatiestelsel grotendeels ongemoeid worden gelaten.