De minister heeft de Kamer al eens gevraagd de behandeling van de Wegiz vanwege de publicatie van de EHDS uit te stellen. Is de Wegiz nog wel nodig als er Europese wetgeving komt?

Dat is een vraag die wel vaker gesteld wordt, en die het ministerie ook al richting de Tweede Kamer beantwoord heeft. Zoals uit de presentatie van de webinar van 19 juli blijkt, sluiten de Europese verordening en onze nationale wetgeving aardig goed op elkaar aan. Op sommige punten, zoals voor hergebruik van zorgdata, regelt de Europese verordening zaken die de Wegiz of andere Nederlandse wetgeving niet regelen. En als je kijkt naar hoe andere landen sturen op eenheid van taal en techniek, dan sluit het voorstel van de Europese Commissie juist weer erg goed aan op de manier waarop wij in Nederland wensen te sturen, samen met het veld en de industrie.