Technische aanpassingen zorgaanbieders

Door gebruik te maken van TVS beschikt u als zorgaanbieder in één keer over aansluitingen op DigiD en alle andere (toekomstige) erkende inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen, waaronder ook DigiD Machtigen en - op termijn - Europese erkende inlogmiddelen (eIDAS-verordening). Kortom: TVS helpt zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun technsiche infrastructuur meteen toekomstbestendig in te richten.

Stappenplan aansluiten op TVS

In onderstaand overzicht zijn de stappen uiteengezet die u als zorgaanbieder doorloopt om aan te sluiten op de TVS. Dat doet u samen met uw leverancier.

Een uitgebreide versie van het stappenplan is als ook als download beschikbaar op de website van DICTU.

Visuele weergave van de tekst 'Digitale toegang in de zorg'

Aansluiten op TVSStappenplan