Technische aanpassingen zorgaanbieders

Moeten er aanpassingen worden gedaan in uw ICT-systeem vanwege veilige toegang tot digitale diensten, overleg dit dan met uw leverancier. U kunt hierbij kiezen om aan te sluiten op TVS. Door gebruik te maken van TVS beschikt u als zorgaanbieder in één keer over aansluitingen op DigiD en alle andere (toekomstige) erkende inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen, waaronder ook DigiD Machtigen en - op termijn - Europese erkende inlogmiddelen (eIDAS-verordening). Kortom: TVS helpt zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun technsiche infrastructuur meteen toekomstbestendig in te richten.

Stappenplan aansluiten op TVS

In onderstaand overzicht zijn de stappen uiteengezet die u als zorgaanbieder doorloopt om aan te sluiten op de TVS. Dat doet u samen met uw leverancier.

Een uitgebreide versie van het stappenplan is als ook als download beschikbaar op de website van DICTU.

Aansluiten op TVS

Stappenplan