Aansluitproces ICT-leveranciers

In onderstaand stappenplan ziet u op hoofdlijnen hoe het aansluiten op TVS in zijn werk gaat. Voor een optimaal verloop van het proces is het de ICT-leverancier die de voorbereidingen treft en de zorgaanbieder alleen de noodzakelijke activiteiten laat uitvoeren. De invulling van concrete afspraken hangt af hoe zorgpartijen en leveranciers dat zelf willen vormgeven. We adviseren daarom altijd eerst om tot goede onderlinge afspraken te komen. 

Een uitgebreide versie van het stappenplan is als download beschikbaar op de website van DICTU.

Aansluitproces TVS