Informatie voor ICT-leveranciers

Zorgaanbieders bieden digitale zorgdiensten aan patiënten of gaan dat in de toekomst doen. Bijvoorbeeld met een online portaal om tegemoet te komen aan het recht op inzage in medische gegevens en/of medicatie-overzicht, het voeren van consults via een videoverbinding of het bieden van mogelijkheden om de ontwikkeling van bijvoorbeeld hartslag, gewicht, suikerwaarden online te registreren.

Daar is veilig inloggen voor vereist: een inlogmiddel dat is erkend door de overheid en van een zo hoog mogelijk en breed beschikbaar betrouwbaarheidsniveau. De DigiD app met de benodigde ID-check voldoet aan deze eisen. Dit, samen met de machtigingsvoorziening en de Europese eisen die de eIDAS* verordening stelt, betekent dat er aanpassingen moeten worden gedaan in de ICT-systemen die zorgaanbieders gebruiken.

Routeringsvoorziening TVS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Logius en DICTU hebben de handen ineengeslagen om zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers te ondersteunen bij het implementeren van een verhoogd betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen en tegelijk te waarborgen dat partijen goed zijn voorbereid op de komst van nieuwe, erkende inlogmiddelen. Het geschikt maken van de routeringsvoorziening TVS voor de zorgsector, is één van de resultaten hiervan.

Deze ToegangVerleningService (TVS), fungeert als koppeling naar alle onder de (nog te bekrachtigen) Wet digitale overheid erkende inlogmiddelen. Door aan te sluiten op TVS beschikt u in één keer over een aansluiting op alle beschikbare erkende inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen zoals DigiD, DigiD Machtigen, Europese erkende inlogmiddelen (eIDAS-verordering), inclusief ook toekomstige erkende inlogmiddelen. Kortom: door aan te sluiten op TVS hebben zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun infrastructuur meteen toekomstbestendig ingericht.

Aan de slag

Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) doen van technische aanpassingen en het verzorgen van communicatie naar of met patiënten. Desondanks, kunt u hen als ICT-leverancier in dit proces begeleiden, door het voortouw te nemen bij het realiseren van de technische aanpassingen. Het VWS-programma 'Digitale toegang in de zorg' ondersteunt zowel ICT-leveranciers als zorgpartijen om tijdig de nodige stappen te zetten. 

* Alleen academisch ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn gehouden aan de eIDAS-verordening.