Een aansluiting op TVS realiseren

Aansluiten op routeringsvoorzienint TVS kan via twee routes: 

  1. Via een clusteraansluiting
  2. Via een directe aansluiting

Klik op het gewenste stappenplan om te zien welke acties nodig zijn om de aansluiting te realiseren. Alle stappenplannen zijn verder in detail beschreven in een interactieve factsheet en gepubliceerd op de website van DICTU

Een clusteraansluiting wordt eerst met twee zorgaanbieders gerealiseerd. Volg hiervoor het stappenplan 'initiële
clusteraansluiting'. Daarna kan de aansluiting breder worden geïmplementeerd bij andere zorgaanbieders via het verkorte stappenplan 'grootschalig aansluiten zorgaanbieders'.

Voor de directe aansluiting geldt dat het bijbehorende stappenplan per aansluiting wordt doorlopen.

Clusteraansluiting of directe aansluiting?

De keuze voor het type aansluiting ligt bij de leverancier en zorgaanbieder samen. Een clusteraansluiting kan (kosten)efficienter zijn dan een directe aansluiting. Onderstaand op hoofdlijnen het onderscheid tussen beiden. 

Eigenschappen clusteraansluiting en directe aansluiting op TVS
Clusteraansluiting Directe aansluiting
1 technische aansluiting 1 technische aansluiting
Aansluiting is een SAAS dienst van de leveranciers Aansluiting geïnstalleerd op (eigen of gehoste) infrastructuur van
zorgaanbieder
Gebruikt door meerdere zorgaanbieders Exclusief in gebruik bij één zorgaanbieder
Leverancier vraagt de aansluiting aan Zorgaanbieder vraagt de aansluting aan
Zorgaanbieder geeft akkoord voor de aansluiting Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het aansluitproces
Leverancier ontwikkelt de aansluiting en is verantwoordelijk voor het aansluitproces De leverancier ontwikkelt de aansluiting en faciliteert het aansluitproces