Ontwikkeling en beheer

De TVS is een voorziening onder de Wet digitale overheid (Wdo). Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het beheer en de verdere doorontwikkeling van de TVS en heeft de operationele activiteiten hiertoe bij DICTU belegd. Daarbij wordt ook vastgelegd aan welke eisen de TVS moet voldoen zodat duidelijk en toetsbaar is hoe de verwerking van gegevens plaatsvindt tussen de routeringsvoorziening en de aangesloten inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen.

Ontwikkeling nieuwe (private) inlogmiddelen

BZK doet onderzoek naar de totstandkoming van een stelsel waarin private middelen kunnen worden toegelaten als inlogmiddel. Zodra nieuwe inlogmiddelen zijn ontwikkeld en erkend, zijn deze automatisch via de TVS beschikbaar.