Handreiking publieke machtigingsvoorziening in de zorg

Om de publieke machtigingsvoorziening in gebruik te nemen dient u als zorgaanbieder – eventueel in overleg met de softwareleverancier – een aantal keuzes te maken over de manier waarop u deze functionaliteit wilt gebruiken. In deze handreiking is een overzicht van aanbevelingen en overwegingen die richting kunnen geven aan deze keuzes.