Rijksbrede samenwerking

Het programma 'Digitale Toegang in de zorg' is een nauwe samenwerking tussen verschillende departementen en gerelateerde organisaties.

Samenwerkingspartijen:

  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vanuit de ambities op het gebied van e-health, opdrachtgever van het programma).
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in het kader van de Wet digitale overheid en het programma eID).
  • Logius (als leverancier van erkende publieke inlogmiddelen en ontwikkelaar van DigiD en de machtigingsvoorziening).
  • DICTU (die de realisatie van één generiek koppelvlak voor de zorg voor haar rekening neemt: ToegangVerleningService, ook wel TVS).
  • Nictiz (als adviseur van VWS vanuit haar rol als landelijke en onafhankelijke kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg).