Communicatie naar patiënten

Ook voor patiënten verandert het een en ander omdat het inloggen bij de digitale diensten van de zorgaanbieders anders verloopt. Mede vanwege de diversiteit in timing en boodschap vraagt VWS zorgaanbieders om patiënten zelf te informeren zodra dat relevant is. Dat kunnen zij doen via de eigen kanalen en op het moment dat het relevant is.

Veilig inloggen is niet alleen voorbehouden aan de zorg. Ook bij andere publieke dienstverleners worden de ontwikkelingen merkbaar. De beschikbare communicatie toolkit bevat communicatieboodschappen en teksten die zorgaanbieders kunnen gebruiken in hun communicatie naar patienten. Door ze op eenduidige wijze te gebruiken, herkennen en begrijpen alle gebruikers het verhaal.