Begeleiden aansluiting op routeringsvoorziening

VWS vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgverleners aansluiten op TVS zodat ze de digitale toegang tot hun online diensten in één keer toekomstbestendig hebben ingericht. Daarmee kunnen zorgaanbieders een hoop tijd en geld besparen. In 2020 en 2021 ondersteunt het programma zorgaanbieders en ICT-leveranciers daarom bij het aansluiten op deze voorziening.

Voorlichting

Het programma voorziet koepelorganisaties, zorgverleners en ICT-leveranciers komende tijd van informatie over de veranderingen, wat er nodig is en hoe partijen zich adequaat kunnen voorbereiden. Nictiz speelt hierin, als onafhankelijk kenniscentrum voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, een belangrijke rol en is nauw betrokken bij dit programma.

Gefaseerde uitrol

Het programma begeleidt ICT-leveranciers en zorgaanbieders bij het aansluiten op TVS. Bijvoorbeeld met het verzorgen van (online) bijeenkomsten, het bieden van documentatie en door als centraal aanspreekpunt te fungeren bij vragen. Met ruim 12.000 zorgaanbieders is het ondoenlijk deze stap allemaal tegelijk te zetten. Daarom heeft het programma, in overleg met onder andere koepelorganisaties en VIPP programma's, een aansluitkalender opgesteld.