Programma Digitale Toegang

Het vraagt wat van zorgaanbieders om er voor te zorgen dat ze tijdig de vereiste veilige toegang tot digitale diensten realiseren voor hun patiënten. Om zowel zorgaanbieders als hun ICT-leveranciers hierin te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma 'Digitale toegang in de zorg' opgericht.

Het programma 'Digitale toegang in de zorg' vormt de schakel tussen zorgaanbieders en ICT-leveranciers en de betrokken overheidsorganisaties en streeft ernaar het voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken om de nodige stappen te zetten. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van een algemene routeringsvoorziening. Daarnaast zorgt het programma ook voor een afgestemde planning, communicatie naar betrokkenen en begeleiding bij het aansluitproces.