Digitale toegang: Ontwikkeling van een machtigingsvoorziening

De TVS is een handig hulpmiddel om in één keer een aansluiting te realiseren op alle erkende inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen. DigiD is het bekendste voorbeeld van een door de overheid erkend inlogmiddel​ en er komen er nog meer in de toekomst. In aanvulling op de inlogmiddelen wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een machtigingsvoorziening. Met deze machtigingsvoorziening kunnen burgers een machtiging vastleggen om zodoende hulp te krijgen om zaken digitaal met de overheid te regelen. Dat kan met deze voorziening veilig, zonder dat DigiD gegevens hoeven te worden afgegeven.

Deze machtigingsvoorziening bevat verschillende functionaliteiten waaronder vrijwillig machtigen en machtigingen met betrekking tot wettelijke vertegenwoordiging (zoals ouderlijk gezag). Het streven is om deze machtigingsvoorziening met de functionaliteit van vrijwillig machtigen vanaf begin 2021 beschikbaar te kunnen stellen via de TVS. Andere functionaliteiten volgen daarna. Komende periode vinden er gesprekken plaats met o.a. leveranciers om te kijken hoe een en ander het beste kan worden ingepast in de bestaande software.