Implementatieteam

Het vraagt wat van zorgaanbieders om er voor te zorgen dat ze tijdig de vereiste veilige toegang tot digitale diensten realiseren voor hun patiënten. Om zowel zorgaanbieders als hun ICT-leveranciers hierin te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het implementatieteam 'Digitale toegang in de zorg' beschikbaar.

Het implementatieteam vormt de schakel tussen zorgaanbieders en ICT-leveranciers en de betrokken overheidsorganisaties en streeft ernaar het voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken om de nodige stappen te zetten. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van de algemene routeringsvoorziening TVS. Daarnaast zorgt het team ook voor begeleiding bij het aansluitproces op deze routeringsvoorziening en biedt ondersteuning in de communicatie aan patiënten.

Rijksbrede samenwerking

De ondersteuning aan de zorgsector is geinitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werkt daarin nauw samen met een aantal andere (rijksbrede) organisaties, waaronder: 

  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in het kader van de Wet digitale overheid en het programma eID).
  • Logius (als leverancier van erkende publieke inlogmiddelen en ontwikkelaar van DigiD en de machtigingsvoorziening).
  • DICTU (die de realisatie van één generiek koppelvlak voor de zorg voor haar rekening neemt: ToegangVerleningService, ook wel TVS).
  • Nictiz (als adviseur van VWS vanuit haar rol als landelijke en onafhankelijke kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg).