Overzicht links en documentatie

De realisatie van de ToegangVerleningsService is een gezamenlijke effort van VWS, BZK, Logius en DICTU. In onderstaand overzicht zijn de links verzameld naar relevante achtergrondinformatie en de documentatie die nodig is voor het aansluitproces.

Algemeen
Autoriteit Persoonsgegevens
eIDAS
Wet digitale overheid

Aansluitdocumentatie

Aansluitdocumentatie TVS (waaronder factsheet, technische specificaties etc. DICTU)
Handreiking en instructie DVZA-aansluiting op TVS (MedMij)

BSN gerechtigdheid
ALB-register
Aanmelden bij UZI-register(CIBG)

Digitale certificaten
PKIO certificaten (Logius)
UZI certificaat (CIBG)

DigiD
DigiD (Logius)
DigiD.nl  (voor burgers)

Assessments

Nieuw: factsheet assessments  (uitgave van MinVWS)
ICT-beveiligingsassessments DigiD (Logius)
Meervoudige assessments  (Logius)
Handreiking meervoudig assessments (voor auditors - Norea)

Communicatie aan patienten
Communicatie toolkit
Handleiding DigiD communicatie (Logius)
Neem bij behoefte aan nadere ondersteuning en/of kant- en klare communicatiemiddelen contact met ons op via e-ID@nictiznl