Aansluitkalender

Het programma 'Digitale Toegang in de zorg' ondersteunt alle zorgpartijen die willen aansluiten op TVS om toegang te geven tot hun digitale diensten. Omdat het niet haalbaar is om iedereen in 2020 te bedienen, is in overleg met koepelorganisaties, VIPP-programma’s etc. een aansluitkalender opgesteld.

Focus voor 2020 en 2021

Onze focus voor 2020 gaat uit naar zorgaanbieders en/of ICT-leveranciers die:

  • expliciete afspraken hebben gemaakt over het aansluiten op DigiD, waaronder deelnemers aan VIPP-regelingen;
  • met een groot volume aan unieke authenticaties op hun online platform (bijvoorbeeld ziekenhuizen of leveranciers met cloudoplossingen voor huisartsen en apotheken);
  • waar het ontbreken van een DigiD-aansluiting op niveau Substantieel beperkende gevolgen heeft voor de digitale dienstverlening.

Zorgaanbieders met een bestaande aansluiting op DigiD krijgen vanaf 2021 gelegenheid om aan de sluiten op TVS.

Tijdspad

De aansluitkalender is nu nog in beweging, mede omdat zorgverleners en ICT-leveranciers hierin eigen afwegingen kunnen maken. Op hoofdlijnen ziet het tijdspad er als volgt uit: