Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #36

De Wegiz treedt op 1 juli 2023 in werking. In deze nieuwsbrief vertellen we onder meer wat er in dat kader gebeurt. Zo bereidt NEN nieuwe normen voor, is een onderzoek afgerond naar het testen van software en is een onderzoek gestart naar end-to-end beveiliging. Ook vind je in deze nieuwsbrief een interview met orthopedisch chirurg Peter den Hollander over het belang van een snelle uitwisseling van patiëntgegevens. 

En staat 13 tot met 15 juni al in je agenda? Dan is namelijk het event Zorg & ICT. Daar zijn VWS en partners natuurlijk vertegenwoordigd. 

Registreer je voor de Zorg & ICT-beurs 2023

Samen met partners Nictiz, VZVZ, Stichting MedMij, NEN en Zorginstituut Nederland heeft VWS een paviljoen op de (jaarlijkse) Zorg & ICT-beurs in de Jaarbeurs in Utrecht op 13, 14 en 15 juni. Daar kun je in gesprek gaan met een van de medewerkers van deze organisaties. Ook houden we workshops en op de openingsdag de talkshow Databeschikbaarheid: en hoe dan?

Registreren is gratis, dus doe het snel. 

Meer informatie over dit health tech event en de registratielink vind je hier.

Advies Capgemini: één onafhankelijke testorganisatie voor de zorg

Om vast te stellen of systemen met elkaar kunnen communiceren (interoperabiliteit), is het testen van software cruciaal. Dit geldt ook voor de geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Na een onderzoek in het kader van de Wegiz, adviseert Capgemini voor de Nederlandse gezondheidszorg één onafhankelijke testorganisatie met bijbehorende faciliteiten. 

Lees hier het nieuwsbericht over het onderzoek van Capgemini

Overzicht ontwikkeling NEN-normen Wegiz

NEN werkt aan verschillende normen en certificatieschema's voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: normen voor generieke functies en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen. De inhoud van de norm wordt bepaald door werkgroepen van experts. Daarbij voert NEN de regie. 

Ben je benieuwd welke normen nu worden ontwikkeld? Kijk dan hier voor een actueel overzicht

Interview orthopedisch chirurg Peter den Hollander

Peter den Hollander is orthopedisch chirurg en Chief Medical Information Officer in het Haaglanden Medisch Centrum. "Voor mij staat bovenaan dat de gegevensuitwisseling bijdraagt in het zorgproces, zowel in het verminderen van de registratielast als in het verbeteren van het totaal beeld van de patiënt", vertelt Peter in dit interview

Dit is het tweede interview in een serie van vijf over zorgprofessionals die nauw betrokken zijn bij elektronische gegevensuitwisseling. Het eerste interview, met ouderenpsychiater Yvonne Timmer, vind je hier

Beeld: ©VWS

Onderzoek end-to-end beveiliging onder de Wegiz

De Wegiz schrijft voor dat een gegevensuitwisseling alleen mag worden aangewezen als de gegevens op het volledige traject tussen zender en ontvanger beveiligd zijn.

Onderzoeksbureau PwC doet in opdracht van VWS een onderzoek naar of en hoe end-to-end beveiliging kan worden toegepast onder de Wegiz. 

In dit nieuwsbericht lees je meer over het onderzoek naar end-to-end beveiliging

Kamerbrief over voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

In een brief heeft minister Kuipers de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook schrijft hij wat verder nodig is om in 2025 te komen tot een goed gevuld PGO, zoals  afgesproken in het coalitieakkoord en het Integraal Zorgakkoord,

Hier vind je de Kamerbrief over de voortgang van PGO's

Kijk ook eens op de Tijdlijn Wegiz. Daar vind je meer Kamerbrieven en andere mijlpalen in de parlementaire geschiedenis van deze wet. 

Secundair gebruik van gezondheidsgegevens essentieel voor sterk zorgsysteem

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer licht minister Kuipers zijn beleidsvisie toe op het secundair gebruik van gezondheidsgegevens. Dat houdt in dat elektronische zorgdata wordt gebruikt voor doelen zoals wetenschappelijk onderzoek, monitoring, innovatie en beleidsvorming. 

Lees hier het nieuwsbericht over secundair gebruik van zorgdata