Beeld: ©VWS

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #29

De dag die je wist dat zou komen: woensdag 14 september behandelt de Tweede Kamer het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Er staat nog veel meer te gebeuren deze week, want woensdag staat ook de ondertekening gepland van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een dag later is het commissiedebat in de Tweede Kamer over onder meer gegevensuitwisseling, eHealth, slimme zorg en administratieve lasten.

En niet te vergeten: morgen is het NEN-congres 'Samen vooruit met Wegiz'.

Een spannende week dus.

Tweede Kamer behandelt Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op 14 september

Op woensdag 14 september 2022 debatteert de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het staat op de agenda vanaf 16:30 uur. Je kunt het plenaire debat live online volgen.

Op die dag is overigens niet meteen bekend of het wetsvoorstel wordt aangenomen, want de stemming daarover is op dinsdag 27 september.

Wat er afgelopen jaren allemaal is gebeurd, zie je in deze (parlementaire) tijdlijn over de Wegiz.

Minister Ernst Kuipers
Beeld: ©Rijksoverheid

Bekijk 15 september live het commissiedebat gegevensuitwisseling met ministers Kuipers en Helder

Een dag na de Wegiz-behandeling in de Tweede Kamer, dus op donderdag 15 september, spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS in een commissiedebat met ministers Ernst Kuipers en Conny Helder over onder meer gegevensuitwisseling, eHealth, slimme zorg en administratieve lasten. Wil je het debat (gedeeltelijk) live volgen? Kijk het via de livestream-pagina van de Tweede Kamer (10:00-15:00 uur). Op die pagina vind je ook alle agendapunten.

Plenaire zaal Tweede Kamer
Beeld: ©Rijksoverheid

Alles over EHDS weten? Bezoek onze nieuwe informatiepagina

Om alle ontwikkelingen vanuit Brussel over gegevensuitwisseling in de zorg op de voet te volgen, kan je nu terecht op een centrale VWS-informatiepagina over de European Health Data Space (EHDS). Op deze pagina van Gegevensuitwisselingindezorg.nl vind je naast alle relevante documenten ook achtergrondinformatie en het laatste nieuws ook mogelijkheden om mee te praten over EHDS. Via de EHDS-community deel je kennis, ervaringen en stel je vragen. Zo stimuleren we samen het debat!

Vlag van Europa
Beeld: ©Rijksoverheid

Ondertekening Integraal Zorgakkoord (IZA) gepland op woensdag 14 september

De zorg staat voor grote uitdagingen, zoals een stijgende zorgvraag, wachtlijsten, vergrijzing en grote krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een integrale aanpak en goede samenwerking tussen én over de verschillende sectoren heen. Dat is de reden voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord is opgesteld samen met alle sectoren in de zorg en VWS. Dat is voor het eerst, want voorheen werden zogeheten Hoofdlijnakkoorden gesloten met aparte sectoren, bijvoorbeeld met de huisartsenzorg of de wijkverpleging.

De ondertekening van het IZA staat gepland op woensdag 14 september. In deze Kamerbrief van 8 september 2022 lees je de laatste stand van zaken.

Niet vergeten: morgen NEN-congres 'Samen vooruit met Wegiz'

Waarschijnlijk heb je je al aangemeld voor het NEN-congres van morgen. Zo niet, doe dat dan snel hier: inschrijven voor het Wegiz-congres van NEN op 13 september

Dit congres gaat over de invloed van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld. Natuurlijk krijg je ook informatie over het proces van ontwikkelen van NEN-normen en hoe kun je kunt meedenken en bijdragen. 

De locatie is het Muntgebouw in Utrecht en speciale gast is Hans Kazàn. Hij deelt zijn persoonlijke ervaringen rondom de gegevensuitwisseling van zijn patiëntgegevens in zowel Nederland als Spanje.

Beeld: ©NEN

Start ontwikkeling NEN-normen generieke functies – aanmelden kan nog!

Afgelopen juli zijn drie NEN-werkgroepen gestart voor ontwikkeling van de volgende normen voor generieke functies (bouwstenen die in elke gegevensuitwisseling voorkomen):

  • Toestemming van de patiënt
  • Identificatie & authenticatie van de zorgprofessional
  • Lokalisatie (waar staan welke gegevens van de patiënt)

Je kunt nog meedoen aan deze werkgroepen! Meld je aan bij NEN-consultant Paul Vermeulen.

Lees ook dit artikel in ICT&health over de ontwikkeling van normen voor generieke functies.

Grotere overheidsrol nodig voor eerlijkere zorg-ICT-markt

De overheid moet meer doen om te komen tot een open en eerlijkere zorg-ICT-markt. Interoperabiliteit en dataportabiliteit komen nu nog niet altijd goed tot stand en dat belemmert de beschikbaarheid van informatie (nodig voor goede zorg). Het is de verwachting dat een open en eerlijkere zorg-ICT-markt leidt tot minder leveranciersafhankelijkheid, concurrerender prijzen, en gemakkelijker kunnen overstappen naar een andere zorg-ICT-leverancier. In opdracht van VWS is onderzocht welke instrumenten het ministerie daarvoor kan gebruiken.

Dat staat in de brief die minister Kuipers op 2 september 2022 aan de Tweede Kamer verstuurde: De zorg-ICT-markt voor elektronische gegevensuitwisseling. Daarin beschrijft hij de grote lijnen van het VWS-beleid op de drie onderdelen van de zorg-ICT-markt: de vraagkant, aanbodkant en het systeem.

Zo werkt VWS aan een API-strategie en aan afspraken en standaarden over open data, om systemen en de markt open te breken. Ook werkt VWS aan de verplichting van normen en standaarden, bijvoorbeeld via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Het ministerie laat een vervolgonderzoek doen naar de prijsstelling van ICT, om te kijken naar (juridische) maatregelen om prijzen en winstmarges meer in lijn te brengen met de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de zorg-ICT-sector.

Nieuwe website over elektronische verpleegkundige overdracht

Voor iedereen die aan de slag gaat of wil gaan met elektronische verpleegkundige overdracht (eOverdracht) is er nu de website samenwerkenaaneoverdracht.nl. Of je nu zorgprofessional, ICT-professional, projectleider of bestuurder bent, hier vind je op één plek informatie, praktische tools en stappenplannen en inspirerende verhalen van organisaties die al bezig zijn met de implementatie van eOverdracht.

Verpleegkundige en oudere aan tafel met laptop
Beeld: ©VWS

Onderzoek naar ontwikkeling van zelfscan voor implementatie van gegevensuitwisselingen

Masterstudent Lisa Elderhorst deed tijdens haar stage bij Nictiz onderzoek naar de ontwikkeling van de volwassenheids-zelfscan (VH-zelfscan). Met de zelfscan kan een zorgaanbieder beoordelen hoever de eigen organisatie is met het implementeren van gegevensuitwisselingen en het bereiken van interoperabiliteit.

In dit blog beschrijft Lisa haar bevindingen over de ontwikkeling van de volwassenheids-zelfscan.

De zelfscan is een vervolg op de volwassenheidsscan (VHS), die wordt gebruikt om te kijken hoever het veld is met het elektronisch uitwisselen van een specifieke gegevensuitwisseling.

Start pilot in de zorg met inloggen via DigiD

Er is een pilot gestart waarin zorgprofessionals bij het registreren van vaccinaties gebruikmaken van het inlogmiddel DigiD.

Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg hebben we namelijk een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen nodig. Voorafgaand aan de start van de pilot is de oplossing afgestemd met de zorgsector en technisch beproefd.

Lees hier het hele artikel 'Start pilot in de zorg met inloggen via DigiD'. 

Beeld: Valerie Kuypers

Interview Ernst Klunder, lid Informatieberaad Zorg

In een interview met het Informatieberaad Zorg (IB) zegt Ernst Klunder - bestuurslid bij ’s Heeren Loo - dat hij werk wil maken van digitalisering in de gehandicaptenzorg. Dat is nodig om het arbeidstekort te beteugelen en om cliënten meer zelfstandigheid te geven. Hij wil hiervoor een vuist maken in het IB. Want: “Digitalisering doet ertoe.”

Je leest het hele interview met Ernst Klunder op de site van het Informatieberaad Zorg

Ernst Klunder, lid van het Informatieberaad Zorg
Beeld: ©Ernst Klunder

Online inzage in dossier van de huisarts enorm gestegen

Inmiddels hebben 2,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een online portaal van de huisarts gebruikt om hun huisartsgegevens in te zien. Dat blijkt uit data van het programma OPEN, een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP). OPEN ondersteunt huisartsen bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.

Je leest het hele artikel over de toename van online inzage in huisartsdossiers op de site van het Informatieberaad Zorg

Online inzage in dossier van de huisarts enorm gestegen
Beeld: ©Informatieberaad Zorg

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Abonneren kan via gegevensuitwisselingindezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/gegevensuitwisseling.