© VWS

Nieuwsflits Gegevensuitwisseling

Een technische briefing over de Wegiz in de Tweede Kamer én een evenement over digitale toegang in de zorg, op een en dezelfde dag. Dat verdient een extra nieuwsbrief. Je kunt beide bijeenkomsten online volgen op 23 november: het evenement van 9.30 tot 15.00 uur (aanmelden verplicht) en de briefing van 16.30 tot 18.00 uur. In de nieuwsitems hieronder lees je de details. Bedankt voor je interesse!

Meer nieuws in de reguliere nieuwsbrief, die volgende week donderdag verschijnt. Contact of vragen? Stuur een bericht aan gegevensuitwisseling@minvws.nl

Meer weten over de Wegiz? Volg de technische briefing van 23 november!

Dinsdag 23 november van 16.30 tot 18.00 uur geeft het ministerie van VWS de Tweede Kamerleden een technische briefing over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Die technische briefing is live mee te kijken.

In een technische briefing geeft een ministerie uitleg over de technische kant van een bepaald dossier. Na de uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. De technische briefing past in het wetgevingstraject. De Tweede Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz gepland in week 3 van 2022.

De technische briefing over de Wegiz is openbaar en te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Wat komt er aan de orde?
Esther Spaans (beleidsmedewerker Wetgeving en Juridische Zaken) en Ron Roozendaal (directeur Informatiebeleid) geven een presentatie over het wetsvoorstel voor de Wegiz. Die gaat vooral over de werking en de invoering van de Wegiz, en over normering, certificering en standaarden. En bovendien over wat er intussen al is bereikt in het veld.

Daarnaast besteden de sprekers aandacht aan beleidskader en -doel van elektronische gegevensuitwisselingen, aan de laatste stand van zaken, en aan de beleidshistorie van gegevensuitwisseling.

Wegwijs in de Wegiz
Op de website van de Tweede Kamer staat welke Kamerleden bij de briefing aanwezig zijn. Wil je zelf ook meer weten over de Wegiz en goed begrijpen wat er in de wet staat? Kijk dan zeker de technische briefing mee!

Afbeelding bij bericht over technische briefing Wegiz 23 november 2021
© VWS

Online-evenement over digitale toegang in de zorg op 23 november

Speciaal voor zorgaanbieders en ict-leveranciers is er op 23 november van 9.30 tot 15.00 uur een online-evenement over digitale toegang in de zorg: Veilig inloggen, fijn IDee! Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Iedereen die binnen het zorgveld beleidsmatig of in de uitvoering werkt bij een zorginstelling, ict-leverancier of samenwerkingsorganisatie is welkom.

Een video-afspraak met een arts, een horloge dat de hartslag bijhoudt, digitale portalen waarop patiënten hun gezondheidsdossier kunnen raadplegen: het zijn allemaal vormen van e-health die steeds vaker worden gebruikt.

Nu we ook in de zorg meer en meer online doen, wisselen we ook meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst.

Maar hoe zorg je ervoor dat patiënten op een veilige manier toegang hebben tot digitale zorg?

Onder leiding van dagvoorzitter Sabine Uitslag gaan diverse vertegenwoordigers uit het zorgveld hierover in gesprek. Daarbij ligt de focus op veilig inloggen bij patiëntomgevingen. Veilig inloggen, een fijn IDee! Dit evenement wordt georganiseerd door Nictiz en het ministerie van VWS.

Bekijk het programma en meld je aan!

Afbeelding van de campagne Veilig inloggen, een fijn IDee!
© VWS

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.