Beeld: ©VWS

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #17

Vers van de pers: de Tweede Kamer wil de Wegiz vóór het zomerreces (9 juli) behandeld hebben. Dat heeft de Kamer vandaag aangegeven in de procedurevergadering. De eerste stap in het parlementaire besluitvormingsproces is gezet. Een mooie ontwikkeling!

Alle stukken en de begeleidende brief van minister Van Ark kunt u inzien in het eerste artikel van deze nieuwsbrief. Daarnaast veel ander nieuws, onder andere over twee webinars in juni waaraan u kunt deelnemen.

Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 juni.

Tweede Kamer wil Wegiz voor zomerreces behandeld hebben

In de procedurevergadering van 12 mei 2021 heeft de Tweede Kamer aangegeven het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. De Kamer wil de behandeling van het voorstel vóór het zomerreces (9 juli) afronden. Hierbij is de eerste stap dat de commissie over drie weken een eerste ronde schriftelijke vragen aan het ministerie van VWS stuurt.
 

Het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is op 3 mei 2021 ingediend bij de Tweede Kamer, en daarmee zijn de stukken die met de wet te maken hebben, openbaar. Op de website van de Tweede Kamer kunt u alle stukken inzien. Vorige week heeft minister Van Ark een begeleidende brief naar het parlement gestuurd. De eerste stap in het parlementaire besluitvormingsproces is gezet.
 

Publicatie beleidsbrief, uitvoeringstoetsen en wetsvoorstel
Op 10 maart 2020 werd de eerste conceptversie van de Wegiz gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl om het zorgveld en een ieder die er iets van wilde vinden te consulteren over hun mening, gedachten en suggesties over het wetsvoorstel.

Daarnaast hebben een aantal organisaties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State hun licht over het wetsvoorstel laten schijnen. Het doel: het wetsvoorstel verbeteren. De reacties van verschillende organisaties (uitvoeringstoetsen) en het advies van de Raad van State staan gepubliceerd op de site van de Tweede Kamer.

Bij het wetsvoorstel hoort een beleidsbrief die onder andere ingaat op een aantal toezeggingen dat aan de Kamer is gedaan. Via de link kunt u de kamerstukken en de beleidstukken inzien.

Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De ministerraad heeft op 23 april ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op voordracht van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Het doel van de wet is het stap voor stap verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.


Minister Van Ark: “Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners. Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt”.

Lees het complete bericht op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl >

Afbeelding bij bericht ministerraad
Beeld: ©VWS

EenVandaag: ‘Patiëntengegevens onbeschermd uitgewisseld’

Actualiteitenrubriek EenVandaag besteedde in de uitzending van 15 april 2021 aandacht aan elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. ‘Artsen en verpleegkundigen zijn uren per dag bezig met het overtikken van patiëntgegevens.’


In het item ‘Patiëntengegevens onbeschermd uitgewisseld’ komen Marije Weidema (internist Rijnstate Ziekenhuis), Reinier Janssen (voormalig coronapatiënt), Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie Nederland), Frank Bosch (hoogleraar acute interne geneeskunde) en minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VWS) aan het woord.

Op de website van EenVandaag kunt u het item bekijken (vanaf 7 min 34 sec) >

Afbeelding bij item EenVandaag
Beeld: ©EenVandaag

‘Wie niet Wegiz, is gezien’ | Podcast met Mark de Lange

Stichting Nuts is een samenwerkingsverband dat ervoor wil zorgen dat zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Als basis hanteert Nuts een aantal uitgangspunten die vastliggen in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in de uitgangspunten, kan zich aansluiten bij Nuts. Op basis van deze uitgangspunten verzamelt en ontwikkelt de softwarecommunity van Nuts de software die nodig is.


Nuts is ontstaan vanuit een gedeeld besef onder softwareleveranciers: we zijn veel tijd kwijt om talloze maatwerkkoppelingen te bouwen tussen elkaars systemen. Zulke koppelingen zijn meestal kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig. Hierdoor is het vandaag de dag voor veel zorgverleners niet goed mogelijk om digitaal samen te werken met collega’s die gebruikmaken van een ander ict-systeem. 
 

Met elkaar regelen
Onlangs schoof aan tafel bij Nuts: Mark de Lange, projectleider standaardisatie Wegiz. Mark is verantwoordelijk voor alles wat met normen te maken heeft, zowel functioneel als technisch. “We hebben het hier over infrastructurele keuzes, waarvan ik vind dat we die al lang met elkaar geregeld zouden moeten hebben. Het Nuts-initiatief sluit daar mooi op aan dus ik heb in de podcast de community van harte uitgenodigd om met ons mee te denken.”


Inhoud podcast
Van het gesprek met Mark is een podcast uitgebracht onder de titel ‘Wie niet Wegiz, is gezien’. In een klein half uur vertelt Mark hoe vastlegging van normen werkt en hoe dat gebruikt kan worden in wetgeving. Hij neemt de luisteraar mee in de betekenis en het belang van de Wegiz, en hij doet spoor 1 en 2 helder uit de doeken. Ook gaat hij in op de vraag wie de AMvB’s uiteindelijk bepaalt, en op vendor lock-ins.

‘Wie niet Wegiz, is gezien’ | Podcast met Mark de Lange

Podcast Wie niet Wegiz, is gezien

Even voorstellen – Michiel Ehrismann

Michiel is adviseur bij bureau Andersson Elffers Felix (AEF).  Hij werkte al eerder voor het programma EGIZ, en is nu terug om in beeld te brengen wat er nodig is bij de bekostiging en financiering van de Wegiz.


Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik heb Communicatie- en informatiewetenschappen gestudeerd en later Bestuurskunde. Met die achtergrond ben ik gaan werken voor bureaus die de overheid adviseren, bijvoorbeeld over gegevensuitwisseling. Later ben ik ook naar de financiële kant gaan kijken. Vandaag de dag werk ik voor AEF. Daar doe ik veel werk rond bekostiging van overheidsinitiatieven. Afgelopen najaar heb ik ook al meegewerkt aan het programma EGIZ. Toen bracht ik de rol van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) bij de Wegiz in kaart.”
 

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?
“Jaren geleden werkte ik mee aan verschillende kleinschalige projecten om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Op kleine schaal waren die projecten vaak een succes. Maar het opschalen bleek moeilijk. Dat kwam onder andere omdat centrale regie ontbrak. Mijn oudere collega’s vertelden me dat het Rijk terughoudend was om een rol te pakken na het mislukken van het landelijk elektronisch patiëntendossier. Maar ik denk zelf dat een duidelijke rol van het Rijk juist heel goed helpt. Zolang het Rijk maar samenwerkt met de andere partijen, want die kennen de praktijk. De manier waarop de Wegiz tot stand komt, is daarvan een mooi voorbeeld.”
 

Wat is je opdracht bij het team?
“Ik breng in beeld wat er binnen de Wegiz nodig is rond bekostiging en financiering. Stel nu dat een bepaalde groep zorgaanbieders hoge kosten maakt door de verplichting van elektronische uitwisseling… is er dan subsidie nodig? Hoeveel? Hoe gaan we dat meten? Ik onderzoek zelf geen specifieke gegevensuitwisselingen, maar ontwerp het generieke proces. Mijn opdracht heeft drie stukken. Ten eerste het procesmatige deel: hoe ziet kostenonderzoek eruit en wanneer voer je het uit? Dan is er het inhoudelijke deel: wanneer kan subsidie of aanpassing van bekostiging aan de orde zijn? Ten slotte help ik de eerste ‘veldonderzoeken’ naar bekostiging van de eerste uitwisselingen op weg.”


Wat doe je in je vrije tijd?
“Ik houd van buitensporten als wielrennen, mountainbiken, snowboarden en zeilen. Ik woon in het bourgondische Brabant en houd dus ook van koken en borrelen. Verder ben ik een geschiedenisfanaat en probeer daar veel over te lezen. Anderhalf jaar geleden hebben we een zoontje gekregen en sindsdien breng ik natuurlijk veel tijd met hem door. Heel binnenkort verwachten we de geboorte van ons tweede kindje.”

Even voorstellen - Michiel Ehrismann
Beeld: ©Michiel Ehrismann

14 juni: webinar over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

NEN organiseert in opdracht van het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De norm gaat over uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg en wordt ontwikkeld in het kader van de Wegiz. Na de bijeenkomst wordt de werkgroep ‘NEN-norm BgZ’ opgericht.


Met de bijeenkomst wil NEN alle geïnteresseerden uit het zorgveld, ict-leveranciers en andere belanghebbenden informeren over de start van het normontwikkelingstraject voor de BgZ en over de nieuw op te richten werkgroep die aan de norm gaat werken. Naast sprekers van NEN komen ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, Nictiz en een zorgprofessional aan het woord.

Meer lezen en aanmelden >

Afbeelding bij item Bgz
Beeld: ©Getty Images

'Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: een revolutie?'

‘Tot aan dit wetsvoorstel was de overheid terughoudend bij sturend optreden in het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het revolutionaire aan dit wetsvoorstel is dat de overheid de regie neemt. Dit jaar buigt ons parlement zich over de Wegiz’, schrijven Thijs Drouen, Mark de Hek en Theo Hooghiemstra in ICT&health.


Het artikel behandelt de aanleiding, achtergrond, reikwijdte en systematiek van de Wegiz. Ook maken de auteurs duidelijk waar het wetsvoorstel niet op ziet. Tot slot belichten ze wat de wet vraagt van zorgaanbieders op het gebied van gegevensbescherming.

Wetsvoorstel Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, een revolutie?, ICT&Health

Afbeelding bij artikel ICT&Health
Beeld: ©ICT&Health

Nictiz | Verbetering in berichtgeving tussen ambulance en spoedeisende hulp

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.
 

Op verzoek van zorgpartijen in de spoedzorg heeft Nictiz de informatiestandaard Acute Zorg vernieuwd. Daarmee hebben de berichten Ambulanceoverdracht naar SEH en Retourbericht SEH naar Ambulance een upgrade gekregen. Zo sluiten deze nog beter aan op de behoeften, met een verbetering van de patiëntveiligheid én kwaliteit van de informatieverstrekking tot gevolg.


“De stap naar versie 2.4.0 is belangrijk voor de efficiëntie en kwaliteit van de ambulancezorg. De ambulanceoverdracht naar de SEH is meer gestructureerd met waardenlijsten in plaats van de tekstvelden uit de vorige versie. Ook wordt SNOMED CT geïntroduceerd voor eenduidige gegevensuitwisseling.”, aldus Anno van Dijken, Ambulancezorg Nederland.


Op de website van Nictiz vindt u het complete bericht. Mooi nieuws brengt ook Programma Met Spoed Beschikbaar: de Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en drie ziekenhuizen (Maasstad, IJsselland en Erasmus MC) starten een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de SEH-afdelingen te verbeteren.

Afbeelding bij artikel ambulance
Beeld: ©Programma met Spoed Beschikbaar

Blog | De verborgen parels van de Wegiz

‘Spoor 1 is de eerste verborgen parel van Wegiz. De minister kan bij AMvB afkondigen dat een bepaald proces moet worden geautomatiseerd zonder dat daarbij wordt aangegeven hoe dat exact plaats moet vinden.’ In zijn blog op de website van Melius Health Informatics gaat Remko Nienhuis in op de verborgen parels van de Wegiz.

Afbeelding bij item verborgen parels Wegiz
Beeld: ©Melius Health Informatics

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Abonneren kan via gegevensuitwisselingindezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/gegevensuitwisseling.