Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #18

Met de beantwoording van de vragen uit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de Wegiz zijn we goed op streek. We liggen op koers om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen: de leden willen het wetsvoorstel behandelen voordat op 9 juli het zomerreces begint. In het eerste artikel praat een aantal programmateamleden u bij over de stand van zaken en de volgende stap. 
 

Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 juli.

Tweede Kamer stelt meer dan 350 vragen over wetsvoorstel Wegiz

Het wetsvoorstel voor de Wegiz is op 3 mei 2021 ingediend bij de Tweede Kamer, die vervolgens aangaf het voorstel zo spoedig mogelijk te willen behandelen, liefst nog vóór het zomerreces, dat op 9 juli begint. Inmiddels zijn we als programmateam bij VWS druk bezig om de vragen van het parlement schriftelijk te beantwoorden. Wat komt daarbij kijken en hoe gaat het nu verder?
 

Het doel is nu dat we vanuit het programmateam de Tweede Kamer spoedig antwoord geven op de vragen. In totaal stelden de fracties ruim 350 vragen. Alle vragen worden schriftelijk beantwoord en samengevoegd in één document, dat naar de Kamer wordt gestuurd.
 

Snel en zorgvuldig 
“Vanaf donderdagmiddag 3 juni hebben we als team hard gewerkt aan de antwoorden, om ervoor te zorgen dat de Kamer bij de volgende procedurevergadering beschikt over de antwoorden”, vertelt Robert-Jan Besselink, die het wetgevingstraject binnen het programmateam begeleidt. “Daar ligt enige tijdsdruk op, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Van tevoren kun je het aantal vragen moeilijk inschatten. Maandag 5 juni om 12.00 uur lag de eerste versie van het document met antwoorden op de vragen er.”

Lees het artikel op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl >

Interieur Tweede Kamer
© Rijksoverheid

Een fijn IDee: veilig online zorgzaken regelen

Ruim 4,5 miljoen Nederlanders hebben de eenmalige ID-check al aan hun DigiD-app toegevoegd. Zij zijn klaar om ook in de toekomst op een veilige manier in te inloggen bij de zorg. Bij steeds meer zorgaanbieders kan op termijn alleen nog worden ingelogd met de DigiD-app. Daarbij is één keer een controle van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig. 
 

Om te bereiken dat meer mensen de ID-check doen, is er nu de Rijksoverheidcampagne 'Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee!'. De boodschap wordt getoond op meer dan 3.000 digitale schermen in wachtruimten van bijvoorbeeld huisartspraktijken en op diverse overheidswebsites.
 

De DigiD-app met de eenmalige identiteitscontrole wordt de standaard voor de zorgsector. Voor zorgaanbieders is het van groot belang om te weten wie toegang krijgt tot gevoelige gegevens zoals labuitslagen en wie er inlogt. De campagne is een samenwerking tussen Logius, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en het ministerie van VWS.

Op de website van DigiD vindt u meer informatie over de campagne. Op deze pagina kunnen zorgaanbieders campagnemateriaal downloaden.
 

Lees het volledige bericht op de website van Programma Digitale Toegang in de Zorg >

Een fijn IDee: veilig online zorgzaken regelen
© Campagne Een fijn IDee

Nictiz: ‘De Wegiz geen doel op zich, maar wel nodig’

‘De Wegiz is de stok waar het veld om heeft gevraagd, na een lange periode van ontwikkelen, experimenteren, verleiden en vrijwillig implementeren van standaarden om tot digitale uitwisseling van patiëntgegevens te komen’, schrijft Leonique Niessen, directeur-bestuurder bij Nictiz.

‘In de Wegiz is opgenomen dat gegevensuitwisselingen vanuit een kwaliteitsstandaard, waar goede zorg staat beschreven, gestandaardiseerd en genormeerd worden. Hierop moeten leveranciers zich vervolgens laten certificeren. Dat klinkt eenvoudig, maar niet voor iedere uitwisseling bestaat een kwaliteitsstandaard. Bovendien is het normeren van gegevensuitwisselingen nieuw en dit zal het veld dus ook tijd gaan kosten. En daar zit nu het dilemma.’

Lees het blog op de website van Nictiz >

Leonique Niessen | Nictiz
© Nictiz

Even voorstellen – Jutta Serrarens

Jutta Serrarens is programma- en projectsecretaris bij VWS Flex. Pas geleden begon haar opdracht bij ons programma, waar ze het projectmanagement helpt ontwikkelen.
 

Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik heb amerikanistiek en ook communicatie gestudeerd in Nijmegen. Daarna ben ik een andere richting ingegaan door te gaan werken bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Daar heb ik de laatste jaren onder andere gewerkt als programmasecretaris bij Goed Gebruik van Geneesmiddelen. Ik ben daar goed wegwijs geraakt in de wereld van de gezondheidszorg. Sinds enkele maanden werk ik bij VWS Flex, een pool binnen het ministerie die de vraag naar tijdelijk werk koppelt aan beschikbare medewerkers. Als bij een bepaald dossier veel werk ontstaat, biedt VWS Flex tijdelijke ondersteuning door er een geschikte medewerker te plaatsen. Zo word ik als programma- en projectsecretaris bij projecten en programma’s binnen VWS ingezet.” 
 

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?
“Toen ik mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zette, had de fax al bijna een plekje gekregen in het museum. Dan is het gek dat de fax nog wel een essentiële rol speelt in de gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. Goede zorg voor iedereen moet centraal staan, en niet de administratieve last die de niet-digitale of niet-interoperabele tools met zich meebrengen. Het programma geeft een mooie impuls om de gegevens in zorg makkelijker uit te wisselen.”
 

Wat is je opdracht bij het team?
“De komende tijd wordt een projectmanagementorganisatie (PMO) opgezet om het programma en de projecten te ondersteunen. Als secretaris begeleid ik de projectleiders met de implementatie van verschillende onderdelen uit het PMO, zoals rapportages en de verantwoordingscyclus.” 
 

Wat doe je in je vrije tijd?
“Mijn vriend en ik wonen sinds een jaar in Den Bosch, na jaren in Nijmegen te hebben gewoond. Ik ben daarmee weer terug naar mijn Brabantse roots. We zijn op zoek naar huis met een tuin, dus onze vrije uurtjes worden momenteel opgeslokt door het kijken op huizensites. Daarnaast ben ik graag creatief bezig met schilderen of met het maken van kleding. Ik heb een tijd gestudeerd aan de University of North Carolina, dus zodra het weer coronaproof kan, zou ik graag weer eens teruggaan.”

Jutta Serrarens | VWS Flex
© Jutta Serrarens

Erik Gerritsen nam afscheid van VWS – dus ook van EGIZ

Na zes jaar heeft Erik Gerritsen op 1 juni 2021 afscheid genomen als secretaris-generaal (SG) van het ministerie van VWS. Erik wordt directievoorzitter bij een Amsterdamse woningcorporatie. Als SG was Erik de opdrachtgever van het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ).
 

In mei nam hij in het teamoverleg persoonlijk afscheid van ons, de medewerkers van het EGIZ-programma. We blikten terug op de totstandkoming van de Wegiz en verrasten hem met een kleurrijk cadeau. 
 

‘Optimisme is een morele plicht’, is een van Eriks motto en dat hebben we gemerkt. Erik is enthousiast over heel veel onderwerpen en daardoor geeft hij anderen ook weer energie om aan de slag te gaan. Hij is voor ons degene die het EGIZ-programma van de kant heeft geduwd. Met zijn gebruikelijke energie kijkt Erik terug op zijn tijd als opdrachtgever voor ons programma.
 

No brainer
Erik: “Met alle VWS’ers samen hebben we in de afgelopen zes jaar aan een merkbaar beter toekomstbestendig volksgezondheidszorgstelsel gewerkt. Daarin neemt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg een speciale plaats in. Het blijft een van de grootste uitdagingen. Je snapt ook heel goed dat iemand die vers op het dossier komt, denkt: 'dit is een no brainer, dit had tien jaar geleden al geregeld moeten zijn'. Zo wordt er nu ook tegenaan gekeken in de Tweede Kamer, door artsen, zorginstellingen. En dat is heel belangrijk voor toekomstbestendige zorg.”
 

Rugwind
“We kwamen van ver. De verhoudingen binnen VWS over het thema waren toen soms gespannen weet ik nog, maar tegelijkertijd ook heel gemotiveerd. Elektronische gegevensuitwisseling is echt een onmisbare schakel in toekomstbestendige zorg.”
 

“Het is mooi om te zien waar we nu staan, en dat ik als SG nog heb mogen meemaken dat het wetsvoorstel voor de Wegiz door de ministerraad is gegaan en is ingediend bij de Tweede Kamer. Dan voel je rugwind, maar tegelijkertijd begint het nu pas. We bouwen een brug terwijl we erover lopen. Al jaren. Je komt erachter door het te doen. Zo zijn er voor de opzet die de Wegiz moest krijgen allerlei varianten bedacht, waarvan ‘kaderwet’ het uiteindelijk geworden is. Je moet gewoon beginnen.”
 

Cadeautje
“Ja, ik kan begrijpen dat mensen denken 'er gaat een boegbeeld weg'. Maar de sfeer in het departement is goed. Dit is een cadeautje dat je de nieuwe SG geeft. Besef elke dag, dat óók als het iemand is met een andere interesse, dat geen belemmering hoeft te zijn. Ik ga met een goed gevoel weg, mede dankzij jullie. Dank je wel dat jullie er zijn.”
 

“Nu ga ik weer terug de praktijk in. Een praktijk met als werkingsgebied de metropool regio Amsterdam, waarin ik kan blijven doen waar mijn passie ligt: verschil maken voor kwetsbare mensen. Dit keer vanuit de belangrijke invalshoek van goed wonen voor mensen met een kleine beurs en andere uitdagingen in het leven. Naast de zorg een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd.”

Erik Gerritsen - Afscheid EGIZ
© VWS

24 juni: webinar over de nieuwe NEN-norm voor Beelduitwisseling

Voor de gegevensuitwisseling Beelduitwisseling organiseert NEN in opdracht van het ministerie van VWS een normontwikkelingstraject. Doel daarvan is afspraken vastleggen over de elektronische uitwisseling van medische beelden en verslagen. 
 

In de online-bijeenkomst ontvangt u informatie over de context, scope, planning en de samenhang met andere normen. Ook wordt duidelijk hoe u een bijdrage kunt leveren aan het normeringstraject. 
 

Om deel te nemen aan de bijeenkomst, op donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur, kunt zich inschrijven via de website van NEN. Daar vindt u ook het programma en de sprekers.

Meer lezen en aanmelden >

Bijeenkomst Beelduitwisseling 24 juni 2021
© NEN

Column Tim Postema in ICT&Health: ‘Over huwelijken en relatietherapie’

Tim Postema schrijft in zijn nieuwste column voor het magazine ICT&Health over de relatie tussen ict-leveranciers en de zorg.
 

‘Maar wat mag een systeem nu kosten? Is het logisch dat er voor berichtenuitwisseling per bericht wordt betaald en het gebruik verder gratis is? Of zit daar juist een perverse prikkel voor uitwisseling in?’

Lees Tims column op de website van het Programma Gegevensuitwisseling in de Zorg >

Tim Postema
© ICT&Health

Voor u geknipt

Rond gegevensuitwisseling in de zorg worden diverse nieuwsbrieven gepubliceerd en artikelen gepubliceerd. Een selectie van de berichtgeving van de afgelopen weken.
 

Nieuwsbrieven


Artikelen

Voor u geknipt - Read all about it
© VWS

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.