Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #19

De regering ontving in juni meer dan 350 Kamervragen over het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, die het programmateam momenteel aan het beantwoorden is. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht van vorige maand.
 

De volgende stap is nu inzending van de nota naar aanleiding van het verslag waarmee de regering de vragen van de Kamerleden beantwoordt. Met dit verslag sturen we ook de geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz mee.
 

De voorlopige planning is nu dat we de stukken na de zomer naar de Kamer zenden. Op verzoek van de Tweede Kamer kan er een technische briefing over de Wegiz komen. De Kamer nodigt dan onder anderen VWS-medewerkers uit om toelichting te geven over de technische aspecten van de wet en aanpalend beleid, en Kamerleden kunnen vragen stellen.
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september. Hebt u tips en suggesties voor de nieuwsbrief? Een prangende vraag of opmerking? Laat het weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl.

Volwassenheidsscan (VHS) voor Basisgegevensset Zorg (BgZ) afgerond

In hoeverre zijn zorgverleners klaar om de BgZ elektronisch uit te wisselen in hun organisatie? Naarmate de Wegiz en de algemene maatregel van bestuur (AMvB) dichterbij komen, wordt die vraag steeds relevanter. Daarom lichten Sabine Geerdes, projectleider van de gegevensuitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ), en projectleider VHS Ulco de Boer de volwassenheidsscan toe.

Lees het artikel op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl >

© Valerie Kuypers

Expertgroep voor de Wegiz opgericht

Begin juni is de expertgroep Egiz opgericht. De leden van deze tijdelijke groep dragen bij aan de verdieping en verbinding van vraagstukken over de Wegiz in relatie tot kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en normeringen.
 

De expertgroep werkt de vraagstukken uit in de context van de komst van Wegiz. De leden werken daarbij aan de hand van twee use cases: de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Verpleegkundige overdracht (eOverdracht).
 

Zij buigen zich daarbij over onderwerpen zoals de samenhang tussen kwaliteitsstandaard, informatiestandaard, NEN-norm en de AMvB, de borging van onderlinge afspraken en het ‘gesloten systeem van verwijzing’.
 

Het doel is ondersteuning van een duurzaam informatiestelsel in de zorg. De NZa, Zorginstituut Nederland, Nictiz, NEN en het ministerie van VWS zijn vertegenwoordigd in de groep. Zo nodig wordt ook expertise van buitenaf aangetrokken, bijvoorbeeld voor juridische zaken en programma’s.

Update startbijeenkomst Coalitie Beeldbeschikbaarheid

De Coalitie Beeldbeschikbaarheid is opgericht vanuit de gedachte dat je samen verder komt. In de coalitie werken Twiin, Nictiz, Taskforce Samen Vooruit, NEN, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS samen. Het gezamenlijke doel is dat in 2023 iedere zorgverlener en patiënt direct kan beschikken over ‘een tijdlijn’ van medische beelden en verslagen in hun digitale omgeving. Die gegevens zijn dan bovendien direct opvraagbaar.
 

Eerder dit jaar zijn de leden van de coalitie begonnen met de voorbereiding van een bijeenkomst om het hoe en waarom van de coalitie toe te lichten en te verduidelijken. Na de zomer kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden deelnemen aan deze startbijeenkomst van de Coalitie Beeldbeschikbaarheid.


Startbijeenkomst in voorbereiding
Om deelnemers het juiste programma te kunnen bieden, hebben de coalitieleden in de afgelopen tijd hard gewerkt. Dat gebeurt in goed overleg met alle partijen in Nederland die inzetten op de ontsluiting van medische beelden en bijbehorende verslagen.
 

Over de coalitie
De coalitie is opgericht om de ontwikkeling van standaarden en normen te bespoedigen. Vandaar dat Zorginstituut Nederland, Nictiz en NEN zijn aangesloten. Taskforce Samen Vooruit en Twiin hebben al veel activiteiten lopen op het gebied van beelduitwisseling. De link met het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van VWS is dat in de gegevensuitwisseling Beeldbeschikbaarheid de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van medische beelden en verslagen wordt ontwikkeld.
 

De gegevensuitwisseling Beeldbeschikbaarheid is een van de vier gegevensuitwisselingen die het zorgveld heeft geprioriteerd. Samen met het veld wordt gewerkt aan een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en normering voor de gegevensuitwisseling Beelduitwisseling. De bedoeling is dat de coalitie dit proces versnelt door nauw samen te werken en elkaars kennis te delen.
 

De startbijeenkomst op hoofdlijnen

  • Wat is het doel van de coalitie en wat is de rol van het zorgveld en ict-leveranciers?
  • Hoe ziet het proces eruit om tot een wettelijke verplichting te komen en wat zijn de tijdlijnen?

In de startbijeenkomst gaan we in op de aanpak, het proces, de samenwerking tussen de coalitiepartners én op welke manier u een bijdrage kunt leveren. Het programma heeft een plenair gedeelte en verschillende deelsessies.
 

Op de inschrijfpagina die aan het eind van de zomer beschikbaar komt, kunt u zich aanmelden als deelnemer. Ook kunt u eventueel alvast een vraag aan de organisatie meegeven.
 

Deelnemen
Zodra het exacte tijdstip van de startbijeenkomst bekend is, laten we u dat weten via de website.

© Coalitie Beeldbeschikbaarheid

Even voorstellen – Marieke Willemse

Marieke Willemse is in juni begonnen als communicatieadviseur bij het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.
 

Wat heb je hiervoor gedaan?
“Hiervoor werkte ik bij Werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn in Oost-Nederland als regiocoördinator Zwolle. Mijn opdracht (projectleider Regionale actieplannen aanpak tekorten) was het verbinden van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties, het aanjagen en verder brengen van initiatieven en goede voorbeelden. Met als doel de krachten te bundelen om te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Regio Zwolle. Een heel ander onderwerp dus en een uitstapje naar meer beleidsmatig werk. Na twee jaar begon mijn communicatiegen te kriebelen en besloot ik terug te keren naar het communicatievak. Een vakgebied waar ik al meer dan vijftien jaar in werk. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt bij de NVZ, ZonMw en het RIVM. En… in 2008 heb ik meegewerkt aan de publiekscampagne voor het Elektronisch Patiëntendossier. Het onderwerp is mij dus niet vreemd!”
 

Welke opdracht heb je nu? En wat vind je belangrijk aan het programma?
“Ik vind het erg belangrijk dat elke zorgprofessional in Nederland gegevens elektronisch kan uitwisselen. Het zorgt voor betrouwbare informatie, efficiënter werken en vermindert administratieve lastendruk. Dat leidt tot betere zorg. Mijn opdracht bij het team is zorgen dat zorgprofessionals en andere partijen weten wat de nieuwe wet voor hen inhoudt en hoe zij zich kunnen voorbereiden. Mijn inzet is het voor hen makkelijker te maken en voorspelbaar. Geen verrassingen dus, zodat hun focus daar ligt waar het zou moeten, bij de zorg. Ik help door partijen met elkaar te verbinden, de weg te wijzen naar kennis en middelen en het wetgevingsproces uit te leggen.”


Wat doe je in je vrije tijd?
“Op dit moment zijn mijn vrije dagen vooral gevuld met dingen in en rondom het huis, bijvoorbeeld in de tuin. Daarnaast lees ik graag en wandel ik met hond en man. Dat doen wij veel samen, leuk en gezellig. En tennis, omdat dat een van de weinige teamsporten was, die we in de afgelopen tijd konden doen. Maar ik hoop snel weer competitie te spelen (tennis en hockey) en weer eens wat meer met vrienden af te spreken. Wat ik graag doe is koken; nieuwe recepten uitproberen en testen. Nu is mijn partner vooral proefpersoon, maar ik geloof niet dat hij dat erg vindt!”

© Marieke Willemse

U kunt zich nog aanmelden voor de werkgroep normering Beeldbeschikbaarheid

Vorige maand organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor Beeldbeschikbaarheid. Voor deelname aan de werkgroep in wording kunt u zich deze week nog aanmelden.
 

De nieuwe norm voor Beeldbeschikbaarheid is een van de normen die ontwikkeld wordt binnen het NEN-EGIZ-programma. De norm gaat over een specifieke gegevensuitwisseling, namelijk de beschikbaarheid van radiologisch beeld en verslag tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg.
 

Door hierover afspraken te maken, wordt ondersteund dat zorgverleners wanneer nodig toegang hebben tot eerder gemaakte beelden. Zo wordt voorkomen dat er dubbel beeldonderzoek moet plaatsvinden.
 

Alle geïnteresseerden die mee willen denken over deze nieuw te ontwikkelen NEN-norm zijn van harte uitgenodigd. Geïnteresseerden kunnen zich nog vóór vrijdag 16 juli aanmelden. Om dat te doen, stuurt u uw naam en die van uw organisatie naar Petra Hendriks van NEN.
 

Voor meer achtergrondinformatie over de nieuwe norm en de werkgroep kunt u het webinar van 24 juni terugkijken op de website van NEN
 

Voor meer informatie over de norm en het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Lysette Meuleman van NEN.

© NEN

Geruststelling voor patiënt, en spoedeisende hulp beter voorbereid

Nictiz heeft de informatiestandaard Acute Zorg opnieuw uitgebreid, ditmaal met drie berichten. Daarmee is de meldkamer in staat de spoedeisende hulp (SEH) een voorsprong te geven én de patiënt en zijn naasten gerust te stellen.
 

Een van de berichten is een voorwaarschuwing die de komst van een ambulance aan de SEH meldt. Met de meldings- en triagegegevens uit de meldkamer is de SEH sneller in staat voorbereidingen te treffen voor de komst van een of meer patiënten bij eventuele grootschalige incidenten.
 

De andere twee berichten zijn bevestigingen vanuit de meldkamer naar huisarts en huisartsenpost. Het bericht verzekert dat een gevraagde ambulance of visiteauto van de huisartspost onderweg is. Een hele geruststelling voor de patiënt en zijn naasten wanneer er veel stress is vanwege de acute situatie.

Op de website van Nictiz leest u meer over deze verbeterde berichtgeving in de acute zorg >

© Nictiz

Nog tot 23 juli: openbare consultatie voor zorginformatiebouwstenen (zibs)

Hergebruik van informatie in de zorg mogelijk maken, dat is de hoofdfunctie van zorginformatiebouwstenen ofwel zibs. In samenwerking met zorgprofessionals ontwikkelt Nictiz zibs, en beheert ze ook. Iedereen is welkom om een reactie te geven op het voorstel van Nictiz om het beheerproces te verbeteren.
 

Sinds 1 maart 2013 publiceert Nictiz zibs in pre-publicaties en publicaties. Een pre-publicatie is een voorportaal, een opstap naar de definitieve publicatie. Het voorstel waarop u kunt reageren, gaat over pre-publicatie. Het doel van pre-publicatie is de belanghebbenden alvast op de hoogte te brengen van wijzigingen en nieuwe zibs. Na pre-publicatie volgt de formele publicatie, de recentste dateert van 2020 en staat op www.zibs.nl.
 

Programma’s als Registratie aan de Bron, Medicatieoverdracht, MedMij en VIPP maken gebruik van zibs om informatie tussen patiënt en zorgprofessional digitaal uit te wisselen. Ook zijn de bouwstenen handig om zorginformatie in te zetten voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en onderzoek.


Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze veldconsultatie? Stuur dan een e-mail naar beheerzib@nictiz.nl. Je ontvangt per e-mail het voorstel en hoe je feedback kunt geven. De consultatie eindigt op vrijdag 23 juli om 17.00 uur.

Lees het volledige bericht op de website van Nictiz >

© Nictiz

ACM gaat leidraad concurrentieregels opstellen om ‘ict-leveranciersklem’ te beperken

Een goedwerkende ict-markt is een belangrijke pijler onder een duurzaam zorginformatiestelsel. Zo kunnen nu en in de toekomst zorgverleners digitale gegevens veilig en betrouwbaar uitwisselen, krijgen mensen de regie over hun eigen zorgdata en wordt innovatie bevorderd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat ziekenhuizen in veel gevallen ‘klemvast’ zitten aan hun leverancier van zorginformatiesystemen.
 

Daarom gaat de ACM een leidraad schrijven die de concurrentieregels voor ict-leveranciers in de zorg verduidelijkt. In het nieuwsbericht leest u over de gevolgen van een leveranciersklem en hoe negatieve effecten beperkt kunnen worden. Ook de planning van de leidraad en de ruimte om daarin samen te werken komt aan bod.

Lees het nieuwsbericht op de website van de ACM >

© ACM

Twee leestips voor de zomervakantie

De ingreep | Peter Bennemeer | 291 pagina’s
Peter Bennemeer was als bestuurder van Bernhoven verantwoordelijk voor een bijzondere transformatie van het ziekenhuis. In De ingreep vertelt hij op heldere, autobiografische wijze hoe Bernhoven het opneemt voor de patiënt en succesvol strijdt tegen de gevestigde belangenstructuur van zorgaanbieders, medisch-specialisten, zorgverzekeraars en de politiek. Wat het oplevert, is betere zorg door minder zorg. Bennemeer wil vooral af van onzinnige zorg, volgens hem is zo'n 15 tot 25% van alle zorg overbodig. Een inspirerend verhaal voor zorginstellingen, politici en iedereen met interesse in de zorg en hoe je negatieve prikkels uit een systeem kunt halen.

De ingreep. Hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte >
 

Hoe werkt de zorg in Nederland? | Maaike de Vries en Jenny Kossen | 150 pagina’s
Dit eenvoudige en aantrekkelijke kaartenboek dat een aantal jaar geleden gepubliceerd werd is nog steeds actueel. Met veel beeld en korte teksten toont het boek hoe het zorgstelsel in elkaar zit, welke wetten op de zorg van toepassing zijn en hoe de zorg wordt bekostigd. Het helpt iedereen die in en om de zorg actief is beter te begrijpen hoe de zorg werkt en legt uit hoe de zorgwereld buiten de spreekkamer eruitziet. Zó werkt de zorg in Nederland geeft antwoord op vragen die dokters, verpleegkundigen, paramedici, beleidsmakers of bestuurders misschien wel willen, maar niet meer durven stellen.

Zó werkt de zorg in Nederland >

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.