Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #23

De laatste ontwikkelingen vlak voor het kerstreces… 2022 nadert met rasse schreden. Een mooi moment om terug en vooruit te blikken. Uiteraard doen we dat dan ook in deze nieuwsbrief.

Verder lees je meer over het NEN-webinar van 14 december, stellen wij een nieuwe collega aan je voor en is er ook weer een nieuwe podcast en blog over gegevensuitwisseling in de zorg.

Heb je tips, suggesties of een bijdrage voor de nieuwsbrief? Je reactie is van harte welkom via
gegevensuitwisseling@minvws.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 februari 2022.

Terugblik 2021, hallo 2022!

Ook 2021 was voor velen van ons een bijzonder jaar. Corona is nog steeds aan de orde van de dag en de druk op de zorg blijft enorm. Het belang van ons programma blijft dan ook onverminderd groot: hoe eerder we medische informatie op het juiste moment op de juiste plek krijgen, en administratieve lasten en vermijdbare fouten terugbrengen, hoe beter. Als programma kijken we terug op een jaar vol beweging, ontwikkelingen en dynamiek. En een aantal mooie resultaten.
 

Zo organiseerden we in maart een aantal goedbezochte webinars voor zorgaanbieders, bestuurders en ict-leveranciers, en hebben we met een groot aantal zorgpartijen en partners waardevolle en succesvolle samenwerkingsverbanden opgebouwd.
 

Zeilen bijzetten
Soms moesten we alle zeilen bijzetten, zoals bij de beantwoording van de vele Kamervragen in juni, en bij het actualiseren van de Meerjarenagenda. Een belangrijke mijlpaal, waarmee de inspanningen van een groot aantal partijen na een lange periode van hard werken uiteindelijk concreet werd. En als kers op de taart natuurlijk dat de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz heeft geagendeerd in de komende maand.
 

Samen doen
We kijken als programma uit naar 2022, het jaar waarin de Wegiz op weg gaat naar effectuering. Op z’n vroegst is dat op 1 januari 2023. Voor ons als programma wordt het ook een overgangsjaar: van het voorbereiden van de wet gaan we over naar de concrete invulling voor iedereen die met de wet te maken krijgt. Hoe gaan we implementeren? Wat komt er op zorgverleners en ict-leveranciers af? We gaan het samen doen. En we zullen samen blijven leren, ontdekken en verbeteren.
 

Heel hartelijk dank!
Op deze plek willen we iedereen die met ons aan de Wegiz werkt heel hartelijk bedanken voor het mooie jaar. Op de valreep rolde van een van onze partners, Nictiz, nog een mooie boodschap binnen:
 

‘Ook binnen Nictiz is de Wegiz steeds nadrukkelijker aanwezig. We hebben periodieke updates waarbij meer dan 30 collega’s aansluiten. En een tweewekelijks overleg met alle collega’s die direct verantwoordelijk zijn voor de informatiestandaarden, de NEN-normen en de volwassenheidsscan. De Wegiz is een vast onderdeel in de on-boarding van onze nieuwe medewerkers. Ook in onze communicatie heeft de Wegiz een vaste plek, met als voorlopig hoogtepunt de NicTalk die op 6 januari live gaat. En ook voor 2022 staan weer veel activiteiten in ons werkplan die direct en indirect bijdragen aan het realiseren van de wet en de gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda. Samen blijven we werken aan betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg!’
 

Waarvan akte. We kijken uit naar een mooie samenwerking met iedereen en wensen je een gezond en gelukkig 2022!

Afbeelding bij bericht over technische briefing Wegiz 23 november 2021
Beeld: ©VWS

Medicatieoverdracht | Tweede Kamer stemt in met financiering voor Kickstart

Op 7 december stemde de Tweede Kamer in met het amendement om financiering voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht vrij te maken in de begroting van het ministerie van VWS voor 2022. Je kunt je nu aanmelden voor voorlichtingsbijeenkomsten over de Kickstart Medicatieoverdracht.
 

Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Het geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.
 

Over de Kickstart
De Kickstart Medicatieoverdracht gaat over kleinschalige toetsing van de informatiestandaard ‘Medicatieproces 9’ kleinschalig te toetsen. Dat gebeurt in de praktijk, tegelijkertijd met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Zorgverleners en ict-leveranciers ervaren zo de meerwaarde van standaard en richtlijn. Op basis van de opgedane ervaringen kunnen ze vervolgens zo efficiënt mogelijk ingevoerd worden in het groot, dus zorgbreed.
 

Aanmelden
Heb je interesse in de Kickstart? Meld je dan aan voor een van de zes informatiebijeenkomsten over de Kickstart, in de laatste week van januari. Er zijn er twee voor zorgaanbieders, twee voor ict-leveranciers en twee voor penvoerders. Elk van de sets heeft dezelfde inhoud.

Je kunt je aanmelden op de website van het programma Medicatieoverdracht >

Beeld: ©Programma Medicatieoverdracht

Webinar 14 december | ‘Goede zorg aan patiënten, daar draait het uiteindelijk om’

240 deelnemers schakelden dinsdag 14 december in op een nieuwe editie van ‘Samenwerken aan de bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’. Een interactief webinar van NEN en het ministerie van VWS, dit keer over de samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteits- en informatiestandaarden.
 

Ron Roozendaal (directeur informatiebeleid VWS) trapt af met een update over de Wegiz, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
 

In een rondetafelgesprek lichten Ans van den Bosch (VWS), Gertjan van den Akker (NEN), Karel van den Broek (Zorginstituut Nederland) en Conchita Kleijweg (Nictiz) de relatie toe tussen de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden.
 

“Onze doelen, juiste en snelle zorg voor patiënten en goed ondersteunde zorgverleners, kunnen we alleen in goede samenwerking bereiken.”

Lees het nieuwsbericht over het webinar (met terugkijklink + animatie) >

Beeld: ©NEN

Nictiz | Nieuw blog en nieuwe podcast over elektronische gegevensuitwisseling

Voor iedereen die geïnteresseerd is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg brengt Nictiz een reeks blogs en podcasts uit. In deze ‘NicTALK’ gaat Sabine Uitslag, directeur bij Werkplezier in de Zorg, elke twee weken in gesprek met een expert.
 

De vraag die in elke editie centraal staat is: ‘wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?’. Nictiz wil met de reeks blogs en podcasts nieuwe informatie en inzichten geven, en het gesprek aangaan met andere partijen om samen met hen de digitale informatie-uitwisseling in de zorg te versnellen.
 

Nieuwe podcast + blog
Sinds onze vorige nieuwsbrief is deze podcast verschenen, in combinatie met een blog:
 

• Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?
Waarom naar andere landen kijken, als we in Nederland nog genoeg te doen hebben op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg? Maayke legt uit waarom dat toch een goed idee is. Elk land staat voor vergelijkbare uitdagingen dus kunnen wij leren van andere landen en zij van ons.
 

Lees de blogs en beluister de podcasts
Over NicTALK lees je meer op de website van Nictiz. Daar vind je ook de tot dusver verschenen blogs en podcasts. Elke twee weken wordt de pagina aangevuld. De podcasts beluister je via Spotify, Apple iTunes, Pocket Casts en Google Podcasts. Klik op ‘volgen’ in de streamingsdienst om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen.

Beeld: ©Nictiz

Column Tim Postema in ICT&Health: ‘De volgende hype – gespreksmomentje centraal’

Tim Postema schrijft in zijn nieuwste column voor het magazine ICT&Health over de positie van de patiënt. Waar staat die eigenlijk momenteel?
 

‘Een loodgieter verklaart toch ook niet de ene dag de waterpomptang het passende gereedschap voor een lekkage en de volgende dag voor eenzelfde lekkage een moersleutel?’

Lees Tims column op de website van het Programma Gegevensuitwisseling in de Zorg >

Beeld: ©ICT&Health

Even voorstellen – Igor Schoonbrood

Onlangs is Igor Schoonbrood gestart als technisch architect bij ons programma.
 

Wat heb je hiervoor gedaan?
“Achttien jaar kwam ik terecht in de zorg, daarvóór was ik IT-consultant in de financiële sector en de detailhandel. Ik ben afgestudeerd klinisch informaticus en heb aan de TU Eindhoven een master ‘Security in Information Technologie’ gehaald. Voor die tijd deed ik bedrijfskundige informatica aan de HEAO in Sittard. Als auteur schreef ik mee aan de IHE-handreiking Transmurale MDO Mammacarcinoom. Op basis van nationale en internationale standaarden helpt het document de medici die bij een borstkankerpatiënt betrokken zijn. Alle losse gegevens worden elektronisch bij elkaar gebracht, zodat er geen informatie ontbreekt en de juiste regie er kan zijn. Voor mijn collega’s is het een interessant document om meer te weten te komen over FHIR en XDS en de relatie ertussen.”
 

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?
“Naast mijn werk voor VWS heb ik een vaste aanstelling als lead en enterprise architect bij het Maastricht UMC+. Als architect lever ik ruim acht jaar een bijdrage aan Registratie aan de Bron, ik ben betrokken bij de programma’s CumuluZ en HealthRI. In Maastricht kom ik elke dag in aanraking met gegevensuitwisseling. Een mooie combinatie om theorie en praktijk nog dichter bij elkaar te brengen. In de afgelopen jaren heb ik de zorg drastisch zien veranderen. Ziekenhuizen werken veel meer samen met andere zorgverleners. Door zorg op de juiste plek en door specialisatie ontstaan veel zorgnetwerken. Daarbij is er met ict steeds meer mogelijk. De uitdaging is technologieën op elkaar aan te laten sluiten en gebruik te maken van wat er al is. Een bouwsteen voor de ene gegevensuitwisseling kan immers goed passen in de andere. In geld maar ook in kennis voorkomt dat dubbele investeringen. Ik denk dat we op dat vlak nog veel kunnen winnen.”
 

Wat is je opdracht bij het team?
De Wegiz moet ervoor zorgen dat door elektronische uitwisseling informatie tussen zorginstellingen kan gaan vloeien. Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz leert dat alle lagen van het model in samenspraak moeten werken. Samen met Gieneke van Veenen ga ik de lagen na, mijn focus is vooral de applicatie- en technische lagen. Daarbij komt mijn praktijk bij MUMC+ van pas. We moeten immers van theorie naar praktijk komen.”
 

Wat doe je in je vrije tijd?
“Buiten werk ben ik een fanatiek motorrijder. Samen met mijn vriendin zijn we regelmatig te vinden op onze Harley’s in de Limburgse heuvels, de Duitse Eifel of de Belgische Ardennen. Verder golf ik af en toe. Helaas heb ik hier te weinig tijd voor. Want ik ben ook nog medeauteur van een tweede werk voor IHE, over Transmuraal Laboratorium. Dit komt hopelijk in april 2022 uit.”

Beeld: ©Igor Schoonbrood

Voor in de agenda

Congres 20 januari | Skipr: van ketenzorg naar netwerkzorg
Skipr organiseert het congres rond het thema 'passende zorg over de grenzen van instellingen heen'. Er is een grote verscheidenheid aan ict-systemen die gebruikt worden voor verwijzingen en uitwisseling van gegevens. Dit bemoeilijkt de samenwerking binnen het zorgnetwerk van de patiënt. Het netwerk bestaat in veel gevallen uit zorgverleners van verschillende organisaties. Hoe kan, over de schotten heen, een volledig en multidisciplinair zorgplan en zorgdossier worden opgesteld? Onze programmamanager Ans van den Bosch gaat op het congres in op de vraag: hoe zorg je voor een goede informatie-uitwisseling? Voor het volledige programma kijk je op de website van Skipr > 

Beurs 9 mei | Wegiz op de openingsmanifestatie 2022 van ICT&health
De oude datum was 31 januari 2022.  Nu opent ICT&health op 9 mei de deuren van hét congres van de zorg, over de toekomst van de zorg, slimme zorginnovaties, technologieën én duurzame samenwerkingen. Een dag vol interactie waarbij de aanwezigen in gesprek gaan over de nieuwe kansen en mogelijkheden om de veranderende zorg in de praktijk te laten werken. Met ons programma zijn we aanwezig met de Wegiz. Kijk op deze pagina voor entree en meer informatie >


 

Nog één dag om Digitale Toegang in de Zorg terug te kijken!

Wil je alles weten over veilige authenticatie en identificatie voor patiënten? Wat het is, hoe je het efficiënt implementeert en welke ondersteuning VWS en Nictiz hierbij bieden? Op 23 november 2021 was het online-evenement Digitale Toegang in de Zorg.
 

Heb je het gemist of wil je nog even terugkijken? Dat kan achter deze link. Je vindt er alle gesprekken en deelsessies van de bijeenkomst. Je kunt inloggen door je e-mailadres in te vullen. Het is niet nodig eerst een account aan te maken.

 

Beeld: ©VWS

PACS-congres met de Wegiz

Het Picture Archiving and Communication System (PACS) is een beeldverwerkend systeem dat het mogelijk maakt om via computers digitale radiologische beelden met verslag te verwerken, archiveren en verspreiden onder medisch specialisten. Jaarlijks vindt een congres plaats over PACS.
 

Op 15 december 2021 organiseerde MedicalPHIT voor de negentiende keer het PACS-congres. Het congres werd gehouden rond zes thema's: coalitie van de toekomst, kunstmatige intelligentie in de praktijk, beeldbeschikbaarheid in internationaal perspectief, enterprise imaging, DVDexit, en historie en toekomst.
 

Olaf Wilders gaf toelichting namens ons programma. Welke rol heeft de Wegiz om gegevensuitwisseling en beeldbeschikbaarheid te realiseren?
 

Congres gemist? Binnenkort is het PACS-congres terug te kijken via de website van Medical PHIT. Daar vind je ook een magazine met onder andere een aantal interviews met sprekers.