Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #10

In deze dubbeldikke zomereditie interviews met:

  • de eerste CMIO van VWS ooit: chirurg Marlies Schijven
  • de Noordwest Ziekenhuisgroep
  • onze programmamanager Remco Spek en onze (nieuwe)  programmadirecteur Olaf Wilders

En verder:

  • stellen we Olaf Wilders voor
  • de tweede column van Tim Postema in ICT&health 
  • heel veel nieuws

Wij wensen iedereen een fijne zomer!

Interview: ‘Techniek goed ingezet in de zorg geeft minder zorgen!’

Veel ziekenhuizen hebben inmiddels een Chief Medical Information Officer (CMIO). Kort door de bocht is dat een arts die het bestuur informeert hoe ICT het beste kan worden ingezet. Een CMIO bij een ministerie? Ongekend. Tot afgelopen maart, toen VWS chirurg en expert in e-health Marlies Schijven aanstelde. Met beide benen stevig in de klinische praktijk geeft zij het ministerie onafhankelijk advies plus het perspectief van de zorgverlener. ‘Dat past heel goed bij een transparant beleid, echt geweldig dat VWS daarvoor openstaat!’

Interview Marlies Schijven, CMIO VWS

© Marlies Schijven

Interview: ‘Die wet is gewoon nodig'

Als informatiemanager is Jeroen van der Meulen een soort koppelaar. Hij koppelt de informatiebehoefte van artsen en verpleegkundigen aan digitale oplossingen. De afgelopen 9,5 jaar heeft hij bij de Noordwest Ziekenhuisgroep tientallen projecten gedaan. Voor hem is het overduidelijk: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is gewoon nodig. ‘Als we dat als zorg niet zelf voor elkaar krijgen, moet er een stok achter de deur komen. Want elektronische uitwisseling van patiëntgegevens is noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden.’

Interview Noordwest Ziekenhuisgroep

© Jeroen van der Meulen

Even voorstellen: programmadirecteur Olaf Wilders

Na een carrière bij de Amsterdamse politie en als organisatieadviseur bij het Openbaar Ministerie op de Caribische eilanden, was Olaf Wilders onder meer programmamanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds een paar maanden werkt hij als programmadirecteur bij het team Gegevensuitwisseling (want 'het team Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg' is zo’n lange naam).

Waarom vind jij ons programma relevant?
‘Elektronische uitwisseling van gegevens vindt niet of nog beperkt plaats in de zorg. Als dit wel gebeurt, kan de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Omdat zorgprofessionals bijvoorbeeld minder met administratieve taken bezig zijn en daardoor meer tijd kunnen besteden aan zorgverlening en hun patiënten. Dat zijn voor iedereen aansprekende doelen die we met dit programma kunnen bereiken.’

Jij bent programmadirecteur en Remco Spek is programmamanager; wie doet wat?

‘Remco gaat zich vooral bezighouden met de interne kant en sturing op het programma. Ik ga me meer richten op de externe kant: bestuurlijke besluitvorming, de verbinding met en tussen de beleidsdirecties van VWS en de relaties met het zorgveld. We zijn beiden relatief kort bij het programma en op dit moment trekken we ook nog veel samen op. Tot april is hard gewerkt aan het opstellen van het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, zodat de internetconsultatie kon starten. Nu gaan we de programmaorganisatie verder inrichten voor de komende jaren.'   

Wat doe je graag naast je werk?

'Tijd doorbrengen met mijn gezin en met onze hond, Rottweiler Lobo. Ik mag ook graag op de racefiets stappen of een partijtje golf spelen.'

Interview: Zorgveld zelf aan zet

‘De zorg digitaliseert en de wet wordt daarvan het sluitstuk. Straks zal het vanaf een bepaalde datum verplicht worden om patiëntgegevens elektronisch uit te wisselen. Het zorgveld mag zelf bepalen hoe, zolang maar wordt voldaan aan de gestelde standaardisaties, normen en eisen aan bijvoorbeeld technologie.' 

Olaf Wilders en Remco Spek van ons programma vertellen in een dubbelinterview over de weg naar elektronische uitwisseling van medische gegevens.  

Het interview staat in de special iSAMENLEVING van Publiek Denken, een netwerkplatform voor professionals in de publieke sector.

Interview programma Gegevensuitwisseling: Zorgveld zelf aan zet

Nieuws: Reacties internetconsultatie wetsvoorstel

Wij willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om tijdens de internetconsultatie te reageren op ons wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. In totaal kwamen er 93 reacties binnen.

De meeste reacties komen van zorgorganisaties en burgers, maar ook een aantal van ICT-leveranciers, adviesbureaus en toezichthouders. Het wetsvoorstel scherpen we nu verder aan. Het is de planning om het aan te bieden aan de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2021.

Inhoud reacties
Sommige opmerkingen zijn in meerdere reacties terug te lezen. Een korte indruk van de inhoud:

- bezorgdheid over de veiligheid van medische gegevens
- sluit aan bij internationale standaarden en normen
- waarborg dat innovaties niet worden geremd
- geef duidelijkheid (in het wetsvoorstel) over wie welke kosten draagt
- zorg dat medische gegevens direct beschikbaar zijn voor de direct betrokken zorgverleners (pull-systeem noodzakelijk)
- geef meer duidelijkheid over hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot toestemmingsvereiste en tot medisch beroepsgeheim
- zorg dat de totstandkoming van het prioriteringsproces (zogenoemde Roadmap) transparant is en borg de betrokkenheid van alle stakeholders (ook patiënten)

Alle (openbare) reacties leest u via de link hieronder. Inzenders bepaalden zelf of hun reactie openbaar was.

De beste zorg voor iedereen
De wet verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen de beste zorg krijgt.

Internetconsultatie wetsvoorstel - reacties

Nieuws: Eerste MKBA binnenkort online

Het eindrapport van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de gegevensuitwisseling digitaal receptenverkeer is opgeleverd. Het rapport is deze week besproken met zorgaanbieders die nauw betrokken zijn bij de totstandkoming ervan. Vanaf 20 juli staat het rapport ook op rijksoverheid.nl.

De MKBA digitaal receptenverkeer is een eerste verkenning. Deze eerste verkenning laat een positief beeld zien om de zorg te optimaliseren: namelijk een verhoging van de kwaliteit van de zorg alsook het verminderen van de zorgkosten. Om dit te kunnen onderbouwen is meer onderzoek nodig. Daarom zetten we een MKBA medicatieoverdracht in gang, dat breder is dan alleen digitaal receptenverkeer.

De MKBA’s vinden plaats in relatie tot het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Wij werken in dit programma aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere.

Nieuws: Nu online: programma Digitale toegang

Onze website gegevensuitwisselingindezorg.nl is uitgebreid met een speciaal gedeelte voor het programma Digitale toegang in de zorg. Dit programma ondersteunt zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers om tijdig de juiste stappen te zetten voor veilige digitale toegang.

Een video-afspraak met een arts, een horloge dat de hartslag bijhoudt, digitale portalen waarop patiënten hun gezondheidsdossier raadplegen; het zijn vormen van e-health die steeds vaker worden gebruikt. Nu we ook in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. Als overheid zorgen we voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn medische gegevens goed beschermd. Daarom stelt de overheid stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten.

Programma Digitale toegang

Nieuws: Proeftuinen elektronische gegevensuitwisseling

VWS ging eind 2019 van start met subsidieregeling InZicht, om zorgorganisaties in de langdurige zorg te stimuleren om aan de slag te gaan met elektronische gegevensuitwisseling. Daarbij draait het allemaal om elektronische uitwisseling van gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of via eOverdracht. In aanloop naar de regeling onderzochten deelnemende zorgorganisaties in 16 proeftuinen wat nog nodig is op weg naar een landelijke uitrol. De recente afronding van de proeftuinen was aanleiding de huidige kennis te bundelen in een publicatie.

Meer informatie en de publicatie vindt u via de link.

Nieuwsbericht InZicht over proeftuinen elektronische gegevensuitwisseling

Nieuws: Ontwikkeling corona-app

Wist u al dat VWS momenteel in de regio Twente een gebruikerstest houdt voor de nieuwe corona-app? De planning is dat het kabinet half juli een besluit neemt over de landelijke introductie van de app en over het moment waarop. Daarbij worden onder andere de uitkomsten van gebruikers- en veiligheidstesten en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens meegenomen.

U leest het laatste nieuws over de ontwikkeling van de app op rijksoverheid.nl bij het onderwerp 'coronavirus-app'.

Corona-app actueel nieuws

Column: Wat is regie?

Tim Postema (manager Directie Informatiebeleid/CIO van VWS) heeft het in zijn tweede column voor magazine ICT&health over het nemen van meer regie op het dossier van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Wat houdt meer regie in?

Column 2 Tim Postema ICT&health

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.