Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #11

Na een (warme) zomerstop hebben we weer een nieuwsbrief. We spraken Brechtus Engelsma over informatie-uitwisseling tussen fysiotherapeuten.

Verder natuurlijk nieuws, plus de laatste column van Tim Postema in ICT&health. Ook stellen we drie teamleden voor, onder wie een oude bekende...

Veel leesplezier!  

Interview Brechtus Engelsma: Trots op landelijke database fysiotherapie

‘We lopen voorop met onze klinische registratie in de landelijke database fysiotherapie, waarin relevante gegevens zijn verzameld van ruim vier miljoen patiënten. Maar we lopen achterop in de informatie-uitwisseling met de patiënt.’ Aan het woord dit keer Brechtus Engelsma, hoofd behandeleenheid bij Revalidatie Friesland en bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

KNGF Brechtus Engelsma-interview

Interview Sjaak Gondelach: 'Gegevensuitwisseling is meer dan een datapakketje oversturen'

‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg laat lang op zich wachten. Een van de oorzaken is dat we geen afspraken hadden over hoe we dat zouden doen.’ Volgens Sjaak Gondelach, informatie-architect bij UMC Utrecht, is de aankomende wet dan ook nodig om iedereen houvast te geven. Ook de ICT-leveranciers.

Interview Gegevensuitwisseling Sjaak Gondelach UMC Utrecht

Even voorstellen: projectleider Sabine Geerdes

Projectleider uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Wat heb je hiervoor gedaan?
'De rode draad in mijn werk zijn beleidsmatige dossiers met een grote I-component. Naast mijn rol als projectleider werk ik (sinds bijna twee jaar) bij de directie Curatieve Zorg van VWS aan verschillende onderwerpen rondom informatie-uitwisseling. Ook ben ik verantwoordelijk voor een aantal versnellingsprogramma’s voor de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, de zogenaamde VIPP’s. In het VIPP 5-programma wordt al gewerkt aan de implementatie van de BgZ, dus dat vult het programma Gegevensuitwisseling mooi aan.

Daarvoor werkte ik bijna tien jaar bij Justitie en Veiligheid en BZK; de laatste jaren hield ik me bezig met meldkamers, C2000 en 1-1-2.'

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?

'Met de VIPP’s geven we een belangrijke impuls aan de informatie-uitwisseling richting patiënt en de implementatie van standaarden. Zo is het aantal online inzages in het medische dossier gestegen van 1 miljoen in 2017 naar ruim 4 miljoen keer per jaar nu. Maar er is natuurlijk nog veel te doen. Ik vind het persoonlijk nog altijd lastig uit te leggen dat als je van het ene ziekenhuis naar het andere moet 'verhuizen',  je medische gegevens niet automatisch aanwezig zijn en je weer opnieuw je verhaal moet doen. Hier gaat het programma Elektronische Gegevensuitwisseling bij helpen.'  

Wat doe je in je vrije tijd?

'Hockey, tennis en verder doe ik leuke dingen met de kids.'  

© Sabine Geerdes

Even voorstellen: projectleider Herbert Fetter

Projectleider Verpleegkundige Overdracht

Wat heb je hiervoor gedaan?
'De afgelopen jaren hield ik me al veelvuldig bezig met gegevensuitwisseling in de zorg vanuit Morgens. Van landelijke programma’s tot een praktische vertaling wat dit betekent voor zorginstellingen. In eerste instantie in verschillende rollen binnen het programma MedMij en vervolgens ook op andere plekken zoals Nictiz, VWS, ZKN en de Patiëntenfederatie. Daarnaast rondde ik onlangs de InZicht-proeftuin in Rotterdam af. Deze ervaringen neem ik mee in mijn nieuwe rol.'

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?

'Omdat dit programma perfect aansluit bij de ambitie om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg. De ontwikkeling van digitalisering binnen de zorg neemt de komende jaren alleen maar toe. De rol van technologie wordt groter, eHealth-toepassingen groeien en data speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg. ​De patiënt neemt steeds meer regie op gezondheid en op gezondheidsgegevens. Gestructureerd en eenduidig opslaan van gegevens maakt het mogelijk om gezondheidsgegevens uit te wisselen. Met het programma Gegevensuitwisseling geven we een extra impuls aan deze ontwikkelingen.'

Wat doe je in je vrije tijd?
'Ik woon samen met mijn vriendin in Utrecht en ben enthousiast te krijgen voor alle sporten waar een bal bij komt kijken. Daarnaast ben ik veel met muziek bezig; voornamelijk luisteren.'

© Herbert Fetter

Even voorstellen: projectleider Robert-Jan Besselink

Projectleider Digitaal Receptenverkeer

Robert-Jan is al projectleider sinds de start van het programma Gegevensuitwisseling, dus dit is een hernieuwde kennismaking.

Wat heb je hiervoor gedaan?

'Voordat ik in mei 2019 projectleider werd bij het programma Gegevensuitwisseling, heb ik aan meerdere verandertrajecten gewerkt op het gebied van samenwerking tussen zorgorganisaties. Altijd op het snijvlak van organisatie en ICT.'

Waarom vind jij Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg een belangrijk programma?

'Samen kunnen we de zorg effectiever en efficiënter maken door digitalisering. Daar wordt de patiënt beter van. Het Nictiz-programma Medicatieoverdracht begeleidt de sectoren bij de implementatie van de gegevensuitwisseling Digitaal Receptenverkeer. Het afgelopen jaar zijn er diverse stappen gezet. Zo is samen met het veld de revisie van de NEN 7503 opgepakt. Het is geweldig om met alle betrokken zorgsectoren samen te werken om te zorgen dat de zorg een actueel medicatieoverzicht heeft van een patient.'

Wat doe je in je vrije tijd?

'Dan ben ik graag in de natuur om te wandelen, fietsen en hardlopen.'

Nieuws: Oproep voor inventarisatie databeschikbaarheid in de zorg

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid (van VWS) laat inventariseren welke initiatieven en constructies in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI). Organisaties kunnen tot 24 september 2020 data-initiatieven aanmelden voor deze inventarisatie.  

AI heeft de potentie om een enorme impact te hebben op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid. Daarvoor moet er wel veel kwalitatief goede data beschikbaar zijn. Meer informatie, de criteria en een aanmeldformulier vindt u via de link.  

Inventarisatie databeschikbaarheid in de zorg

Column: Gezonde vaart erin houden

Tim Postema (manager Directie Informatiebeleid/CIO van VWS) schrijft in zijn derde column voor het magazine ICT&health over de versnelling door de coronacrisis.

'Als de druk heel hoog wordt opgevoerd, zijn we in dit land best goed in staat snel te schakelen en nieuwe initiatieven op te pakken. Dat vergt veel moed van iedereen.'

Column 3 Tim Postema ICT&health

Colofon

Dit is een uitgave van het wetgevingsprogramma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.