© VWS

Gegevensuitwisseling

Frequentie
(twee)maandelijks

17 edities

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #23

De laatste ontwikkelingen vlak voor het kerstreces… 2022 nadert met rasse schreden. Een mooi moment om terug en vooruit te ...

Gegevensuitwisseling | december 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #22

Mooie stappen in het wetgevingstraject! Op 23 november verzorgden twee van onze collega’s een technische briefing voor een aantal ...

Gegevensuitwisseling | november 2021

Update

Gegevensuitwisseling | 23 november 2021

Nieuwsflits Gegevensuitwisseling

Een technische briefing over de Wegiz in de Tweede Kamer én een evenement over digitale toegang in de zorg, op een en dezelfde ...

Gegevensuitwisseling | November 2021 - nieuwsflits

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #21

Het moment waarop de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wegiz in openbare behandeling neemt, komt dichterbij. Het wetsvoorstel ...

Gegevensuitwisseling | Oktober 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #20

Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark heeft vrijdag 3 september om gezondheidsredenen haar ontslag aangeboden. Het ...

Gegevensuitwisseling | September 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #19

De regering ontving in juni meer dan 350 Kamervragen over het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, die het ...

Gegevensuitwisseling | Juli 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #18

Met de beantwoording van de vragen uit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de Wegiz zijn we goed op streek. We liggen op ...

Gegevensuitwisseling | Juni 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #17

Vers van de pers: de Tweede Kamer wil de Wegiz vóór het zomerreces (9 juli) behandeld hebben. Dat heeft de Kamer vandaag ...

Gegevensuitwisseling | Mei 2021

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #16

Het aftellen is begonnen. In de maanden die achter ons liggen hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding om het ...

Gegevensuitwisseling | April 2021

Ga naar