EHDS-meetup #4: een impressie

Tijdens de vierde EHDS-meetup van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben ruim honderd mensen meegepraat over de European Health Data Space. De meetup vond plaats op 15 mei tijdens de ICT&health World Conference in Maastricht.

In een internationale setting lieten de deelnemers zich bijpraten over het wetsvoorstel voor de European Health Data Space waarover op 24 april 2024 een politiek akkoord is bereikt in Brussel en die naar verwachting eind dit jaar in werking zal treden.

De vragen ‘Hoe gaat de European Health Data Space zorgen voor betere beschikbaarheid over gezondheidsgegevens in de zorg?’ en ‘Wat betekent dit voor patiënten, artsen, onderzoekers en ICT-leveranciers?’ stonden centraal.

Een impressie van deze EHDS-meetup vind je hieronder.

Wil je op de hoogte blijven en meepraten over EHDS? Word dan lid van de EHDS community!

Deze video is een korte terugblik op de sessies die over EHDS (European Health Data Space) zijn gegeven tijdens de ICT&health World Conference in Maastricht op 15 mei 2024 onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De video start met een tekstkaart van het ministerie van VWS: 
European Health Data Space, EHDSmeetuphastag4, Politiek aKkoord: wat nu? 15 mei 2024,ICT&health world conference Maastricht.

PIEP
Deelnemers lopen de zaal binnen terwijl hun pas wordt gescand.

Roger Lim, Coördinerend beleidsmedewerker EHDS ministerie VWS legt uit wat EHDS is.
De European Health Data Space is een Europees wetgevend kader een verordening die in principe databeschikbaarheid moet gaan bevorderen zowel op nationaal niveau als op Europees niveau. Het bestaat uit grofweg drie onderdelen. Allereerst primair gebruik. Databeschikbaarheid voor de levering van zorg. De regulering van de epd-systemenmarkt. En als derde onderdeel: databeschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid.

ENERGIEKE MUZIEK
Deelnemers zitten in de zaal en luisteren naar verschillende sprekers.
Tekstkaart: Wat betekent EHDS voor patiënten? 

Dr. Ildikó Vajda, senior adviseur patiëntbelang digitale zorg Patiëntenfederatie Nederland, legt uit.
Allereerst: patiënten krijgen veel meer rechten. Vooral in Europa, in de lidstaten om daar ook goede zorg te krijgen, omdat data dan beschikbaar zijn. De duivel zit in de details, dus hoe vullen we dat samen in? Hoe operationaliseren we EHDS?

ENERGIEKE MUZIEK
Deelnemers zitten in de zaal en luisteren naar mr.dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht artsenfederatie KNMG. Hij legt uit wat EHDS voor artsen betekent.
De zorgverlening aan patiënten. En het meewerken voor secundair gebruik om de medische wetenschap verder te helpen. Dat komt uiteindelijk ook de patiëntenzorg ten goede. Beroepsgeheim is natuurlijk ook heel belangrijk bij gegevens delen en we vinden het belangrijk dat patiënten
dan daar enige zeggenschap in hebben.

Deelnemer Sebastiaan van Tongeren, internist UMC Groningen legt uit hoe EHDS hem raakt.
EHDS raakt mij als dokter omdat ik graag gegevens over mijn patiënten wil hebben als ik die moet behandelen. Het gebeurt nu best wel vaak dat die gegevens uit het buitenland niet meekomen met een patiënt en dat een patiënt het zelf niet goed kan vertellen of überhaupt niet meer aanspreekbaar is. 
Dan is het toch wel handig als dat op een goede manier bij mij terecht kan komen.

ENERGIEKE MUZIEK
Deelnemers zitten in de zaal en luisteren naar Leone Flikweert, CEO Health-RI, die uitlegt wat EHDS voor onderzoekers betekent.Wij denken echt dat EHDS ons enorm wind in de zeilen gaat geven en een mooi kader gaat geven om echt de databeschikbaarheid voor de onderzoeker maar met name uiteindelijk de verbetering van de gezondheid van de patiënt gaat regelen.

Deelnemer Casper van Olden, Solution en Business Architect, Centrum Indicatiestelling Zorg, legt uit hoe EHDS kan helpen. Ik werk bij CIZ. Bij CIZ doen we de indicatiestellingen voor de Wet langdurige zorg. En we zijn een heel groot gedeelte van onze tijd kwijt aan het opvragen van de juiste informatie uit de behandelende sector. En in potentie biedt EHDS daar een hele goede uitkomst voor
zodat wij makkelijker de juiste data tot onze beschikking hebben.

Deelnemers zitten in de zaal en luistern naar Yvonne Hoogendoorn, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de zorg (OIZ). Zij legt uit wat EHDS betekent voor leveranciers.De EDHS betekent voor ons een kans om harmonisering op Europees niveau te krijgen en zorgen dat de data-uitwisseling tussen de elektronische patiëntendossiers naar een hoger niveau worden gebracht.

Mensen in zaal applaudisseren. 
Slotkaart van het ministerie van VWS verschijnt met de tekst: Europen Health Data Space, EHDS, Denk mee. Praat mee, Doe mee.